Tuomiokapitulin olisi pitänyt kuulla Kokemäen seurakuntaa kirkkoherran viransijaista määrättäessä

Kokemäen kirkko.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin olisi tullut kuulla Kokemäen seurakuntaa kirkkoherran viransijaisen määräämisessä. Apulaisoikeuskansleri on antanut asiassa päätöksen.

Tuomiokapituli oli määrännyt kirkkoherran viransijaisen. Seurakunnalle ei kuitenkaan ollut varattu tilaisuutta antaa lausunto.

Selvityksessään tuomiokapituli muun muassa toteaa, että tarjolla ei ollut useita vaihtoehtoisia henkilöitä, joita olisi voitu harkita viransijaisuutta hoitamaan. Näin ollen ei ollut mielekästä järjestää erityistä täyttöprosessia kuulemisineen.

Apulaisoikeuskansleri katsoo, että tuomiokapituli on menetellyt kirkkolain säännöksen vastaisesti, kun se on jättänyt varaamatta seurakunnalle tilaisuuden antaa lausunto kirkkoherran viransijaisuutta täytettäessä. Näkemyksen mukaan pääsääntönä tulee olla lausunnon pyytäminen.

Kantelun asiassa tekivät seurakunnan luottamushenkilöt viime vuoden helmikuun alussa.

Jätä kommentti