Kunnan työntekijät valittivat poliitikkojen käytöksestä – Punkalaidun korjasi tilannetta sovitteluilla ja jatkaa käytöskoululla

Punkalaitumen kunnanjohtaja Tuija Ojala. Arkistokuva.

Punkalaitumen kunnan teknisen toimen henkilöstö ilmoitti loppuvuodesta suorittavansa ulosmarssin mielenilmauksena luottamushenkilöiden ja poliitikkojen epäasiallisesta käytöksestä teknisen toimen henkilöstöä kohtaan.

Koska ilmoitus oli kohdentamaton ja kollektiivinen, asian selvittely otti aikansa, kertoo kunnanjohtaja Tuija Ojala tiedotteessa, jonka on allekirjoittanut myös valtuuston 2. varapuheenjohtaja Timo Karunen.

”Ensin kerättiin tietoa teknisen toimen henkilöstöltä ja sitten luottamushenkilöiltä. Vasta tiedonkeruun jälkeen henkilöstö rohkaistui tekemään yksilöidympiä ilmoituksia tilanteista ja päästiin etenemään sovitteleviin kuulemisiin osapuolten kanssa.”

Koska ilmoituksia oli useista luottamushenkilöistä, asian selvittely tuli valtuuston puheenjohtajiston tehtäväksi.

Sovittelutilaisuuksien henki oli Ojalan mukaan rakentava. Keskustelujen perusteella todettiin yhteisesti, että yhdenkään luottamushenkilön kohdalla ei täyty epäasiallisen käytöksen tunnusmerkit. ”Asian käsittely kunnan toimesta on tältä osin sovittu ja loppuun käsitelty.”

Koska kokemuksia hankalista tilanteista on kuitenkin useita, on kaikkien osapuolien tarpeellista kehittää toimintatapojaan, Ojala sanoo.

”Kokemus ja näkemys siitä, että luottamushenkilöt ja viranhaltijat tai työntekijät ovat eri puolella, on väärin. Kunnassa henkilökunnan ja luottamushenkilöiden pitää opetella toimimaan samansuuntaisesti, ratkaisukeskeisesti ja yhdessä. Työhyvinvointi on jokaisen asia, sekä päättäjän että työntekijän. Epäkohdista on ilmoitettava heti kun niitä havaitsee.”

Punkalaitumen kunnanhallitus on käsitellyt asiaa yhteensä neljä kertaa ja on linjannut jatkotoimenpiteistä.

Vuoden 2023 koulutuksissa painotetaan kokouskäyttäytymistä, puheeksi ottamisen taitoja, ryhmädynamiikkaa ja työyhteisötaitoja.

Jätä kommentti