Laitoshoidosta tulee poikkeuksellista Pirkanmaalla: Ikäihmisten palveluasuminen kehittyy kodinomaisemmaksi

Ikäihminen. Kuva: Pixabay.

Pirkanmaan hyvinvointialue varautuu laitoshoidon muutoksiin. Aluehallitus on lähettänyt ikäihmisten palvelujen kehittämisen ohjelmaluonnoksen laajalle kuulemiskierrokselle.

Laki edellyttää laitoshoidosta luopumista vuoden 2027 loppuun mennessä. Tämän jälkeen sitä voi olla vain poikkeuksellisesti lääketieteellisistä tai potilasturvallisuudesta johtuvista syistä esimerkiksi vuodeosastolla.

”Jatkossa ympärivuorokautinen palveluasuminen turvaa pirkanmaalaisille saman hoivan ja huolenpidon kuin laitoshoitokin, mutta selvästi kodinomaisemmin. Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkojen lukumäärä lisääntyy nykyisestä. Tavoitteena on kehittää monipuolisia palvelumuotoja. Painopisteen siirtäminen kevyempiin asumispalveluihin myös hidastaa kustannusten kasvua merkittävästi”, summaa aluehallituksen puheenjohtaja Kari-Matti Hiltunen.

Valikoimaa täydentää erityisesti lakiin perustuva yhteisöllinen asuminen. Siinä erilaisiin ryhmäasumisen muotoihin yhdistetään asiakkaan toimintakyvyn edellyttämät palvelut, kuten kotihoito tukipalveluineen ja muiden asukkaiden tuoma yhteisö. Yhteisöllisestä asumisesta on maakunnassa kokemusta koko 2000-luvun ajalta esimerkiksi erilaisissa ryhmäkodeissa.

Aluehallitus käsittelee kehittämisehdotuksia ja palautteita lokakuussa.