Miten Sastamalan kaupunki houkuttelee uusia yrityksiä? – Elinkeinoasiat puhuttivat valtuustossa

Mikko Rauva vastasi hänkin osaltaan Mauri Tuomisen esittämään kysymykseen.

Sastamalassa maanantaina koolla ollut kaupunginvaltuusto hyväksyi soraäänittä yhteensä noin miljoonan euron lisämäärärahan sivistys- ja tekniseen toimeen. Huomattavimmat talousarvion ylittävät summat, 450 000 euroa ja 320 000 euroa, johtuvat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ennakoitua suuremmasta palvelutarpeesta sekä kunta-alan palkkaratkaisuista.

Valtuuston kokous sujui sutjakkaasti, eniten puhetta syntyi arviointikertomuksen tiimoilta. Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Mauri Tuominen (sd.) ei ollut täysin tyytyväinen kaikkiin lautakunnan saamiin vastauksiin.

Tuominen antoi palautetta muun muassa siitä, että kulttuuriasiain neuvottelukunnan yhteystiedot puuttuvat edelleen kaupungin verkkosivuilta, vaikka niiden vastattiin siellä olevan.

Lisäksi Tuominen kaipasi tietoa siitä, miten elinkeinopalveluissa on yritetty houkutella uusia yrityksiä paikkakunnalle.

”Tällä saralla tapahtuu paljon”

Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg vastasi Tuomiselle tonttiasioiden olevan mallillaan. Vapaana olevien toimitilojenkin suhteen on asioita tekeillä – tosin niihin liittyen kaikki ei ole julkista.

Malmberg kertasi, miten työvoiman saatavuus vaikuttaa yritysten sijoittumiseen. ”Tällä saralla tapahtuu paljon. Jatkossa yritys- ja työllisyyspalvelut nivoutuvat yhä enemmän yhteen.”

Mainituksi tuli jälleen myös raideliikenteen ja valtateiden 11 ja 12 kehittämisen tärkeys, jotta tavarat ja ihmiset saadaan liikkumaan. Kaupunginjohtaja mainosti myös Sastamalan panosta pian alkavilla alihankintamessuilla.

Sastamalan yrityspalveluissa työskentelevä kaupunginvaltuutettu Mikko Rauva (kok.) totesi painopisteen olevan aloittavissa, nykyisissä ja jatkajaa etsivissä yrityksissä.

”Tutkimusten mukaan se on aika pientä, mitä seutukaupungeissa voidaan täysin uusien yritysten houkuttelemiseksi tehdä. Sellaisten yritysten, joilla ei ole mitään sidettä Sastamalaan, houkuttelu on hankalaa, mutta toki silti teemme asioita sen hyväksi”, hän sanoi.

Rauva korosti, ettei ”ilmaanhuutelu” ole kovin kannattavaa, vaan enemmän on keskitytty kalastelemaan täällä jo toimivien yritysten alihankkijoita ja oltu apuna, jos nykyiset yritykset haluavat laajentaa.

Meijerin ympäristölle ehostusta

Kokouksessa jätettiin yksi valtuustoaloite. Lauri Tapion (kok.) räätälöimässä aloitteessa esitetään Vammaskosken sillan kupeessa sijaitsevan entisen meijerin alueen kehittämistä. Kaupungin tulisi aloitteen mukaan laatia suunnitelma meijerin ympäristön kehittämisestä ja siistimisestä sekä selvittää mahdollisuutta rakentaa alueelle veneiden tankkauksen mahdollistava vierasvenelaituri.

”Kaupunkimme kaupalliset palvelut paranevat, kun vanhan meijerin tiloihin avataan uusi K-market. Alue on kaupungin keskustaa ja rantareitti ulkoilijoiden aktiivisessa käytössä.”

”Sastamala on myös suosittu mökkipaikkakunta ja kaupallisten palveluiden ulottuminen rannan läheisyyteen mahdollistaa vapaa-ajan asujien palvelutarjonnan parantamisen pienin panostuksin. Esimerkiksi kaupassakäynti veneilemällä tulee tämän myötä mahdolliseksi”, Tapio perustelee aloitteessaan.

Jutun kirjoittanut toimittaja on myös itse kaupunginvaltuutettu, mutta toimituksen henkilöstövajauksen vuoksi hän poikkeuksellisesti tarttui tähän aiheeseen.

  • Seppo

    Ymmärsinkö nyt oikein että yksityinen omistaa meijerin ja siihen on tulossa asuntoja mutta kaupungin rahoista pitäisi siistiä alue ja rakentaa laituri? Ja miten kaupalliset palvelut paranevat? 1 kauppa aukeaa samalla kun 1 menee kiinni ja sekin viedään niin lähelle 38200 postinumeroa kun vain mahdollista.

    Yritys asiassa mietin että halutaanko tänne kilpailua hinnoissa ja palkoissa taitaa palkkakatot olla sovittu saunailloissa yritysten kesken.

    Tarjottiinko Fazerille tonttia silloin kun se sitä tehtaalle haki?

Kommentointi ei ole käytössä.