Sekajätteen keräysmallista eri näkemyksiä Sastamalassa – Tekninen lautakunta haluaa pitää päätösvallan kiinteistön haltijalla

Kuvituskuva ei liity juttuun. Siinä on kierrätyspiste Huittisten jäteasemalla.

Jäteasiat ovat puhuttaneet Sastamalassa viime aikoina. Kuluvalla viikolla tekninen lautakunta antoi lausunnon siitä, miten sekajätteen keräys Sastamalassa jatkossa hoituu. Päätös koski Loimi-Hämeen Jätehuollon (LHJ) toiminta-aluetta, eli Keikyää, Kiikkaa, Kiikoista ja vanhaa Vammalaa.

Tekninen lautakunta päätti viranhaltijan esityksestä yksimielisesti kannattaa nykyistä järjestelmää, eli jatkossakin sekajätteen kerääjän saa päättää kiinteistön haltija itse.

Sastamalan tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi toteaa sekajätteen olevan ainoa jätelaji, jonka tiimoilta on vielä mahdollista toimia näin. Uudistuneen jätelain myötä kaikki pakkausjätteet, kuten muovit ja kartongit, sekä biojäte on kunnan vastuulla, ja näiden keruusta vastaavat isossa osassa Sastamalaa LHJ:n kilpailuttamat yritykset.

”Sekajätteen kohdalla on vielä mahdollista antaa asiassa päätösvalta kiinteistön haltijalle, joten halusimme pitää siitä kiinni”, Toukoniemi toteaa teknisen lautakunnan päätöksestä.

Hän sanoo, että on myös mahdollista, ettei jätehuollon keskittäminen kunnalliselle toimijalle välttämättä laske hintoja.

”Sastamalassa on ollut kilpailua, ja malli, jossa asiakas saa itse päättää jätteenkerääjän, on toiminut hyvin.”

”Painavin asia päätöksenteossa oli tietysti se, että nykyinen järjestelmämme täyttää lain hengen – ja tämä on ulkopuolisen tahon, eli Ramboll Oy:n toimesta täysin hyväksyttäväksi ja jätelain mukaiseksi todettu toimintamalli”, Toukoniemi korostaa.

Sastamalassa jätesoppaa on viime päivinä hämmentänyt toisten kaupungin viranhaltijoiden näkemys sekäjätteen kuljetusjärjestelmästä. Toisin kuin tekninen lautakunta, Ympäristöterveydenhuollon jaosto puoltaa kunnan järjestämää jätteenkuljetusta.

”Mikäli valittaisiin kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus, bio- ja pakkausjätteiden kuljetusten siirtyessä kunnan järjestämäksi syntyisi taajamiin niin sanottu kaksoiskuljetusjärjestelmä. Niin logistisesti kuin valvonnallisestikin on järkevää siirtyä kokonaisuudessaan kunnan järjestämään keräykseen”, jaoston esityksessä perustellaan.

Jaoston esityksessä todetaan myös, että Punkalaitumen osalta ei ole varmuutta jätelain ehtojen täyttymisestä. Ympäristöterveydenhuollon näkökulmasta valvonta-alueen eri kuntien erilainen kuljetusjärjestelmä koetaan valvonnallisesti hankalaksi, vaikka Sastamalan osalta jätelain ehdot selvityksen perusteella täyttyvätkin.

Kimmo Toukoniemi korostaa lausuntojen erilaisia lähtökohtia.

”Heidän näkökulmansa asiaan on valvonnallinen, kun taas tekla pohti asiaa laajemmin kunnan kannalta.”

Lopullisen päätöksen asiassa tekee Forssan kaupungin jätelautakunta.