Konsultti väliarvioi Sastamalan strategian

Sastamalan kaupungintalo.

Sastamalan kaupunki ostaa strategian väliarvioinnin. Valtuustokausi on puolivälissä.

Strategian laatimisessa mukana ollut MDI Public Oy on antanut tarjouksen väliarvioinnista. Työsuunnitelma sisältää aloituspalaverin, kaupungin taustaaineistoon tutustumisen, kyselyn poliittisille päättäjille ja johtaville viranhaltijoille, valtuustoryhmien puheenjohtajien ja johtoryhmän haastatttelut, arviointi- ja tulostyöpajan sekä raportoinnin.

Kokonaishinta on 4 700 euroa ilman alvia. Päälle tulevat mahdolliset matkakulut.

Kaupungin mukaan tarkoituksenmukaista ja perusteltua on hankkia strategian väliarviointi samalta toimijalta kuin strategian laatimisen konsultointikin.