Hautaustoimi on ensisijaisesti etiikkaa ja kauppatapaa

Satsamalan Hautauspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Timo Saarimaa kohtaa omaisia kunnioittavalla tavalla.

Hautaustoimi on ala, jolla on aivan omat toiminnan etiikkaa ja kauppatapaa koskevat ohjeensa. Ne poikkeavat joiltakin osin paljonkin yleisistä kaupan alojen säännöistä. Ohjeet sitovat kaikkia Suomen Hautaustoimistojen liiton jäsenliikkeitä. Liiton toiminnassa alan omien eettisten ja kauppatavan ohjeiden noudattamisen valvonta on hyvin keskeisessä roolissa yhteiskunnallisen vaikuttamisen ohella.

Eettisten ohjeiden mukainen kauppatapa ei salli hautaustoimistoille palveluiden markkinointia suoraan omaiselle. Hoitolaitos ei myöskään saa suositella tai välittää hautaustoimistoa kenellekään.

Vainajan kuljetus sopimuksen mukaisesti kuolemansyyn toteamiseksi ei luo olettamaa itse hautauspalvelusopimuksen syntymiselle kuljetuksen suorittavan toimiston kanssa. Hautaustoimistojen on otettava nämä seikat huomioon omassa toiminnassaan.

”Omaisen on aina saatava vapaasti – ja mitä eniten korostamme , hänelle sopivaan mielentilaan ja aikaan ottaa asiassa itse yhteyttä valitsemaansa hautaustoimistoon”, kerrotaan Sastamalan Hautauspalvelu Oy:sta.

Omaisten tahtoa kunnioitettava

On tärkeää, että alalla kaikki yritykset noudattavat eettisiä eurooppalaisia hautausalan sääntöjä sekä noudattavat hyvää kauppatapaa. Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry on ohjeistanut omia jäsenyrityksiään neutraliteettihäiriöiden välttämiseksi.

Vainajien siirtokuljetuksissa, jotka tapahtuvat laitoksista ei tule minkään yrityksen mainostaa itseään eikä tarjota palveluitaan omaisille. Myöskään laitosten henkilökunta ei saa suositella hautaustoimistoa, vaan omaisilla tulee aina olla vapaa oikeus päättää hautaustoimiston valinnasta ilman ulkopuolisen tahon vaikutusta.

Hautauksiin liittyvistä kuljetuksista sovitaan aina omaisten kanssa.

Yksilöllistä palvelua yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa

Sastamalan Hautauspalvelun toiminta perustuu alan eettisiin ja kauppatavan ohjeisiin.

”Myymme ainoastaan kotimaisia arkkuja ja uurnia. Merkittävää osaa niistä valmistetaan alueellamme, punkalaitumelaisessa SHT-tukussa. Kotimaisuus on meille tärkeää myös sen työllistävän vaikutuksen vuoksi”, toimistosta kerrotaan.

Palvelu käsittää arkun ja tuhkauksessa uurnan lisäksi hautaukseen liittyvät kuljetukset. Kuljetuksista sovitaan aina omaisten kanssa, ja heillä on mahdollisuus olla siinä mukana.

Aina kun se on käytännössä toteutettavisssa, arkku viedään suoraan tuhkattavaksi kirkossa tapahtuvan siunauksen jälkeen. Näin toimimalla myös tuhkattaessa siunaustilaisuudella on arvokas viimeiselle matkalle saattamiseen päättyvä hetki.

”Kuljetuksemme on aina yksilöllinen. Useamman arkun autoja ei käytössämme ole. Omien palveluidemme lisäksi voimme välittää hautaukseen liittyviä palveluita muiltakin toimijoilta – kuten hautakivet, kirjailut, koristelut ja kukkalaitteet. Pitopalvelukin on mahdollista järjestää suoraan asiakkaan kotiin. Siunaustilaisuuksissa ja muistotilaisuuksissa sopivaa musiikkia soittava paikallinen kokoonpano on vielä etsinnässä. Ajatuksia mahdollisesta kokoonpanosta on jo”, Sastamalan Hautauspalvelusta kerrotaan.

Sastamalan hautauspalvelu Oy on entinen Hautauspalvelu Saarimaa Oy.

 

Sastamalan Hautauspalvelu Oy – luotettavaa hautaustoimistopalvelua

 

Kun läheinen on poissa, olemme tukenanne

Toimitilamme löytyvät seuraavista osoitteista

-Sastamala, Puistokatu 28

-Urjala, Urjalantie 17

-Punkalaidun, Kauppakuja 1

-Kesälaitumen Kukka palvelee

 

p.03 5115313 / 0400 231 777 Timo Saarimaa

Lisätietoja: sastamalanhautauspalvelu.fi