Hyyderiski kasvaa Kokemäenjoen vesistössä, jos pakkaset kiristyvät

Äetsän voimalaitos
Äetsän voimalaitos.

Kokemäenjoen pääuoman virtaama pysyy vuodenaikaan nähden todella suurena.

Sään viileneminen ja vähäsateisempi jakso helpottavat tilannetta. Kokemäenjoen vesistössä hankaluudet ovat toisaalta mahdollisia. Järvet ovat täynnä ja hyyderiski kasvaa, jos pakkanen kiristyy ennakoitua kovemmin.

Loimijoki on noussut alavimmille pelloille. Vedenpinnat ovat kuitenkin laskemassa.

Pirkanmaan suurimmat säännöstellyt järvet ovat pääosin lähellä ajankohdan tavanomaisia lukemia, mutta juoksutukset ovat selvästi tavanomaista suurempia.