Tasoristeysten poistaminen etenee Sastamalassa ja Kokemäellä

Sastamala, Vinkkilän ylikulkusilta
Sastamalassa Kaukolantien ja Vinkkiläntien tasoristeykset korvataan uudella tielinjauksella ja ylikulkusillalla.

Sastamalassa ja Kokemäellä tasoristeyksen poistaminen on etenemässä suunnitellusti. Toimenpitein parannetaan liikenneturvallisuutta.

Sastamalassa jatkuu Vinkkilän ylikulkusillan urakka ensi vuonna. Uuden tieyhteyden valmistuttua kesällä suljetaan Kaukolantien ja Vinkkiläntien tasoristeykset.

Kokemäellä poistuu Isotalon tasoristeys ensi vuoden alussa ja Ahvenuksentien tasoristeys keväällä. Marraskuun lopulla suljettiin Kokemäen ja Harjavallan rajalla Näyhälän tasoristeys.

Uusista tieyhteyksistä Väylävirasto toimittaa tiedot Google Mapsiin ja muihin karttapalveluihin.

Rataosuudella on 43 tasoristeystä.