Huittisten Rekikoskella vesinäytteet puhtaat, desinfiointia jatketaan

Vesihana.

Vesijohtovedestä tiistaina otetut näytteet olivat puhtaat Huittisten Rekikoskella. Verkoston desinfiointia jatketaan toistaiseksi.

Kloorin määrä lasketaan ylläpitokloorauksen tasolle. Ylläpitoklooraus ei estä veden käyttöä talousvetenä.

Vesijohtoveden laatua alueella seurataan näytteenotoin ja asiasta tiedotetaan tarvittaessa.