Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg ja elinkeinojohtaja Tanja Aarnikuru toivovat kestävää ratkaisua, jolla turvattaisiin matkailun kehittäminen Sastamalassa jatkossakin

 

Huoli matkailuasioiden hoidon tulevaisuudesta Sastamalassa on saanut runsaasti näkyvyyttä, sillä alueen matkailutoimijat ovat tuoneet monissa yhteyksissä ilmi pettymyksensä kaupungin henkilöstöjaoston päätökseen olla täyttämättä matkailuasiantuntijan tehtävää.

Joulukuussa Sastamalan kaupungin henkilöstöjaosto päätyi yksimielisesti viranhaltijan esityksestä poikkeavaan ratkaisuun ja laittoi matkailuasiantuntijan toimen uuteen tarkasteluun, eikä myöntänyt sille täyttölupaa. Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg ja elinkeinojohtaja Tanja Aarnikuru olivat siis toimen täyttölupaa esittäneet.

Malmberg ei peittele harmistustaan asiasta käytävään yleiseen keskusteluun. Hän myöntää, että asia olisi pitänyt jättää pöydälle ja ottaa tarkasteluun isompi kuva.

”Yhteydenottoja on tullut eri tahoilta ja monille on tullut yllätyksenä elinkeinopuolen pienet resurssit”, hän toteaa. Elinkeinojohtajan lisäksi kaupungin palkkalistoilla elinkeinopuolella on nyt vain yritysasiantuntija.

”Vaikka organisaatiomme joustaakin, niin nyt pystymme hoitamaan matkailun osalta vain perusasiat”, hän myöntää.

Malmberg muistuttaa, että matkailun edistäminen ei ole kaupungille lakisäänteinen tehtävä, joten siinä mielessä se voitaisiin hoitaa myös varsin vähäisillä resurssilla.

”Jos ja kun kuitenkin haluamme kasvattaa alueen elinvoimaa ja sitä kautta kaupungin verotuloja, niin panostukset matkailun edistämiseen ovat hyvinkin perusteltuja. Onhan Sastamalan strategiassakin alueen matkailun kehittäminen mainittu moneen kertaan”, hän muistuttaa ja korostaa vielä, että vain peruskuviot sujuvat ilman omaa henkilöresurssia, mutta kehittäminen, yhteistyö maakunnallisten toimijoiden kanssa sekä yhteistyön tekeminen paikallisten yritysten kanssa vaativat merkittävästi aikaa.

Sastamalassa tehdään tänä vuonna henkilöstösuunnitelmaa ja tarkastellaan toimenkuvia. Organisaation ravistelua kaupunginjohtaja pitää hyvänä asiana.

”Jos on aina toimittu tietyllä tavalla on hyvä välillä miettiä, miten asiat voitaisiin tehdä kenties toisin. Se pitää kuitenkin muistaa, että henkilöstömäärällä on aina vaikutusta myös palvelutasoon.

Kaupungin kokonaisnäkyvyys tulee pitkälti matkailun ja kulttuuritapahtumien kautta, ja sillä on suuri merkitys imagollisesti.”

Myös Tanja Aarnikuru on saanut aiheen tiimoilta runsaasti yhteydenottoja niin isoilta kuin pieniltäkin matkailualan toimijoilta.

”Jaan täysin heidän huolensa matkailukokonaisuuden hoitamisesta, puhumattakaan kehittämisestä”, hän sanoo.

Kaupungilta kaivataan Aarnikurun mukaan kokonaisuuden koordinointia, koska toimijaverkosto on laaja ja moninainen, sekä aktiivista sisällöntuotantoa eri visitsastamala-kanaviin.

”Isommat toimijat kaipaavat kaupungilta periaatteellista sitoutumista eli resurssointia matkailun kehittämiseen, pienet taas konkreettisempaa apua ja tukea nimetyltä henkilöltä, joka matkailusta vastaa”, hän selvittää.

Matkamessujen jälkeen kaupungille alkoi tulla kevään ja kesän ryhmämatkoihin liittyviä yhteydenottoja.

”Näissä onneksi oppaat auttavat väliaikaisjärjestelyin. Itse kuitenkin toivon kestävää ratkaisua, jolla turvattaisiin matkailun kehittäminen jatkossakin. Sastamala ei suotta ole ollut matkailutuloiltaan Pirkanmaan kakkonen Tampereen jälkeen, vaan se on vaatinut pitkäjänteistä työtä”, hän painottaa.

Koska matkailuasiantuntijan työpanosta ei nyt ole käytettävissä, aihealueeseen liittyvät asiat kaatuvat pitkälti elinkeinopuolen kontolle.

”Minä ja yritysasiantuntija Mikko Rauva olemme täysin työllistettyjä yritysten kanssa, eikä meillä myöskään ole riittävää osaamista matkailupuolelle. Hoidamme toki välttämättömät matkailuun liittyvät asiat, mutta kaikki se on pois elinkeinopuolen tehtävistä. Niissäkin riittäisi tekemistä useammallekin kuin kahdelle käsiparille”, Aarnikuru sanoo harmistuneena ja painottaa, että yrityspuolen tarpeet ovat nopeita ja heillä elinkeinopalveluissa aina etusijalla.

Henkilöstöjaosto perusteli päätöstä tehdesssään, että osa matkailuasiantuntijan tehtävistä voitaisiin hoitaa ostopalveluna. Aarnikuru ei tyrmää ajatusta täysin. Kokonaisuuden koordinoinnin pitäisi hänen mukaansa kuitenkin olla matkailun ammattilaisen peukalon alla.

”On ymmärrettävä mitä tilaa, jotta ostopalvelut todella olisivat kustannustehokkaita ja tukisivat muuten tehtävää työtä”, hän korostaa.

Sekä kaupunginjohtaja että elinkeinojohtaja pitävät tärkeänä, että tilanteeseen löydetään ratkaisu.

”Viimeisessä valtuuston kokouksessakin asiasta jätettiin valtuustoaloite, jossa toivottiin kaupungin ryhtyvän nopeasti tarvittaviin toimenpiteisiin Sastamalan matkailun kilpailukyvyn varmistamiseksi. Mitään konkreettisista esitystä toimenpiteistä siinä ei kuitenkaan ollut”, Malmberg toteaa.
”Toki vaihtoehtoisia toimintamalleja on kartoitettu, mutta niistä ei nopeaa ratkaisua saada. Yksi vaihtoehto olisi edetä määräaikaisella henkilöllä, kunnes löytyy kestävä ratkaisu, joka mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen”, Aarnikuru ja Malmberg pohtivat.

  • Tuntematon

    Jos pitäisi arpoa matkailuasiantuntijan ja hallintojohtajan välillä niin katsoisin matkailun edistämisestä olevan etusijalla.
    Mutta se edellyttää sitä että saa myös jotakin aikaiseksi.

  • asukas

    ”Kaupungin kokonaisnäkyvyys tulee pitkälti matkailun ja kulttuuritapahtumien kautta, ja sillä on suuri merkitys imagollisesti.”

    Se on juuri näin. Harva on kiinnostunut sijoittumaan uudelle paikkakunnalle, josta ei ole mitään mielikuvaa etukäteen. Matkailun tuomat näkyvyys on positiivista ja jos sitä ei tuoda jatkuvasti ja pitkäjänteisesti esiin, on se hukattu mahdollisuus. Matkailumarkkinointi on mitä suurimmin osin kaupunkimarkkinointia. Mitä siihen on tarjota tilalle?

Kommentointi ei ole käytössä.