Leiriahon aittakirkosta äänestys kirkkoneuvostossa: Seurakunta pitäytyy oikeudessa siirtää rakennus Leirimajalle

Sastamalan seurakunta
Sastamalan seurakunta.

Sastamalan seurakunta päätti edelleen pidättää oikeuden siirtää Kiimajärveltä Leiriaholta leirikirkoksi muutettu aittarakennus Houhajärvelle Leirimajalle. Leiriaho on myytävänä.

Asia oli käsiteltävänä, koska johtava kasvatuksen ohjaaja Teemu Kallio oli toimittanut vetoomuksen leirikirkon siirrosta luopumiseksi. Perustelujen mukaan ahdas tila ei ole esteetön eikä se täytä turvallisuusvaatimuksia. Tilan tekeminen turvalliseksi edellyttäisi parven poistamista ja ikkunan muuttamista varapoistumistieksi tai erillisen varapoistumistien rakentamista.

”Nuorisotyönohjaajilta saadun palautteen perusteella he käyttäisivät Isopirttiä leirien hartauselämään, vaikka Leiriahon aitta siirrettäisiinkin Leirimajalle”, vetoomuksessa todetaan.

Talousjohtaja Sanna Kemppi esitti, että leirikirkkoa ei siirretä Leiriaholta Leirimajalle. Päätöksestä tiedotetaan kiinteistönvälittäjää, joka on valittu hoitamaan Leiriahon myyntiä.

Maritta Laiho esitti aiemmassa päätöksessä pitäytymistä, eli seurakunta pidättää oikeuden siirtää leirikirkko Leirimajalle viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä. Tätä kannatti Henri Kiuttu. Äänestyksessä Laihon esitys sai yhdeksän ääntä ja talousjohtajan esitys ei yhtään.

Talousjohtaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Jätä kommentti