LHJ kommentoi jätehuollon nettiadressia: ”Saattaa saada väärän kuvan jätelain vaatimusten mukaisen jätehuollon järjestämisestä”

Alueviestissä kerrottiin netissä olevasta adressista, jossa vaaditaan Sastamalan kaupungin jätehuollon uudelleen järjestämistä itsenäisenä kuntana ja irtautumista Loimi-Hämeen Jätehuollosta.

Adressin esityksessä olevista pohdinnoista saattaa saada hieman väärän kuvan jätelain vaatimusten mukaisen jätehuollon järjestämisestä. Tapahtuneet muutokset jätelaissa erityisesti jätteen kuljetusjärjestelmien osalta lienevät toimineen kirvoittajana asiassa.

Käytössä olevat jätteen kuljetusjärjestelmät ovat jätelaissa tai jätehuoltoviranomaisessa määrättyjä. Bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksen siirtyminen kunnan järjestämäksi jätteenkuljetukseksi perustuu jätelain muutokseen.

Aiemmin käytössä olleeseen asukkaan ja kuljetusyrityksen välisiin sopimuksiin perustuvaan jätteenkuljetusjärjestelmään ei enää voi palata siinäkään tapauksessa, että päätettäisiin järjestää kaikki jätehuoltopalvelunsa itsenäisesti. Sekin tilanne on muuttunut, että keräilyä on järjestetty vain taloudellisesti kannattavilla alueilla.

Laki edellyttää nyt, että palvelut tulee järjestää yhdenvertaisesti ja läpinäkyvästi kaikille keräilyvelvollisille ja myös niille hankalammin liikennöitäville alueille.

Jätteen kuljetus- ja käsittelypalveluiden kilpailutukset tehdään niin ikään lain edellyttämällä tavalla eli säännöllisesti toistuvina julkisina hankintoina. Tällöin kaikilla soveltuvilla tarjoajilla on mahdollisuus osallistua avoimeen kilpailuun, jossa palveluiden toteuttajaksi valitaan kuntalaisille edullisin vaihtoehto.

Menettely olisi sama Sastamalan järjestäessä jätehuollon itsenäisesti. LHJ:n järjestämissä kilpailutuksissa urakoita ovat voittaneet kaiken kokoiset urakoitsijat, usein myös paikalliset perheyritykset. Palveluiden hinnat kuntalaisille määräytyvät saatujen tarjousten perusteella ja viranomainen vahvistaa ne hyväksyessään jätetaksan. Kuljetuspalveluiden hankinnassa kuntien laajasta yhteistyöstä on saatavissa selkeää paljoushyötyä tehokkuutta tavoiteltaessa.

Jätemaksuilla katetaan jätehuollon järjestämisestä aiheutuneet kustannukset . Adressin aloittajan ajatus Sastamalan kaupungin kassan kartuttamisesta asukkailta kerättävillä jätemaksuilla ei ole jätelain mukaan mahdollista. Voiton tuottaminen ei siis ole jätehuoltoa järjestettäessä tavoitteena, mutta toiminnan kaikki kustannukset tulee jätemaksuilla pystyä aina kattamaan.

Kunnan jätehuollon järjestämiseen kuuluu huomattava määrä lakisääteisiä operatiivisia – ja viranomaisvastuita. Monelle asukkaalle jätehuollon järjestäminen kulminoituu oman kiinteistön jäteastian tyhjentymiseen.

Jätteiden lajittelu onkin tärkeä osa ketjua, mutta varsinaiset hyödyntämis- ja kierrättämistoimet tapahtuvat kuitenkin vasta sen jälkeen, kun jäteauto on tyhjentänyt kuormansa jonnekin. Näiden hyödyntämistoimintojen järjestämisessä LHJ:n osakaskunnat ovat olleet mukana palveluiden yhteishankinnoissa.

LHJ:n osakkaana Sastamala on järjestänyt asukkaidensa jätteiden hyödyntämisen. Sastamala on osakkaana mukana omistamassa myös jätevoimalaa ja on näin ollen varmistanut jätteiden tehokkaan energiahyödyntämisen. Asukkaiden muiden jätehuoltopalveluiden kuten jäteasemien ja alueellisten keräyspisteiden perustaminen ja ylläpito, vaarallisten jätteiden keräily, asukkaiden jäteneuvonnan ja jätehuollon viranomaistehtävien järjestäminen ovat kaikki sellaisia palveluja, jotka kuntien tulee hoitaa.

Alueellinen yhteistyö on Suomessa todettu tehokkaimmaksi tavaksi toteuttaa jätehuoltopalvelut.  Tästä syystä Loimi-Hämeen Jätehuoltokin on aikanaan perustettu. Sastamalan jätehuollon järjestäminen on tärkeä osa LHJ:n toimintaa ja Sastamalaan perustetut palvelut kuten alueellinen jäteasema ovat tärkeitä myös yhteistyöalueen naapurikuntien asukkaille.

Asukastyytyväisyysmittausten perusteella sastamalalaiset ovat olleet tyytyväisiä alueella järjestettyihin jätehuoltopalveluihin. Niitä myös kehitetään jatkuvasti vastaamaan muuttuvia vaatimuksia ja asukkaiden toiveita.

Immo Sundholm

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
toimitusjohtaja

Jätä kommentti