Ohjelma: Tavoitteena terve ja liikkuva Sastamala

Marttilan koulun ekaluokkalaiset liikkuvat ahkerasti. Välitunnilla kiipeilytelineillä on tungosta, kun kaikki haluavat korkealle.

Sastamalassa vahvistetaan terveitä elintapoja nyt koko kaupungin voimin. Eri toimialat neuvolasta nuorisopalveluihin tsemppaavat perheitä yhteistyössä kolmannen sektorin, kuten urheiluseurojen kanssa. Tavoitteena on lyhyesti ja ytimekkäästi Terve ja liikkuva Sastamala.

”Kyse on monialaisesta toiminnasta, jota kaupungissa tästä eteenpäin toteutetaan. Ohjelmalla ei ole määräpäivää, vaan se juurrutetaan pysyväksi olotilaksi”, perhepalvelukoordinaattori Pirita Rantanen kertoo.

”Toiminta ei sinällään ole uutta, mutta merkittävää on se, että nyt tehdään määrätietoista ja suunnitelmallista poikkihallinnollista yhteistyötä”, hän jatkaa.

Terveen ja liikkuvan Sastamalan taustalla on Seinäjoella jo vuosia sitten käynnistynyt Lihavuus laskuun -ohjelma. Vuosille 2017-2018 kaupunki sai Terveyden edistämisen määrärahaa, jota he käyttävät muun muassa juurruttaakseen ohjelmaansa pilottikuntiin. Sastamala valittiin yhdeksi ohjelman kuudesta pilottikunnasta.

”Haimme reilu vuosi sitten määrärahaa oman hankkeen käynnistämiseksi, mutta sitä ei meille myönnetty. Iloksemme pääsimme pilottikunnaksi. Seinäjoen ohjelmassa on paljon sellaista, joka on jo meille tuttua tai osittain käytössä, mutta myös paljon opittavaa. Tarkoitus ei ole kopioida heidän malliaan, vaan luoda oma, meidän tarpeisiimme vastaava Sastamalan näköinen paketti.”

Terveitä välipaloja ja liikettä kouluarkeen

Sastamalan pakettiin kuuluu muun muassa Liikkuva koulu -toimintamalli.

”Liikkuvassa koulussa tavoitteena on lisätä jokaiselle oppitunnille liikettä, kuten taukojumppaa ja toiminnallista oppimista. Myös oppimisympäristöjä muutetaan liikettä tukeviksi ja passiivisuutta poistetaan. Hankekoordinaattori Juho Siirilä kiertää jokaisessa peruskoulussa selvittämässä, mikä olisi kullekin koululle sopivin tapa ottaa malli käyttöön. Viime kädessä on tietenkin opettajien harteilla, miten esimerkiksi oppitunteja tauotetaan.”

Nuorisopalveluissa nuorisotaloille on otettu myyntiin terveellisiä välipaloja ja pian nuoret pääsevät itsekin harjoittelemaan sellaisten kokkaamista.

”Lisäksi Servi on tavoittelee lounasruoalleen Sydänmerkkiä”, kertoo Rantanen esimerkeistä.

Ennaltaehkäisyyn panostetaan

Perhepalvelukoordinaattorin mukaan Terve ja liikkuva Sastamala syntyi todellisesta tarpeesta: kouluterveyskyselyn tuloksista.

”Niiden pohjalta heräsi iso huoli erityisesti nuorten ylipainosta. Kaupungissamme on heitä, jotka liikkuvat ja harrastavat aktiivisesti, mutta liikaa toisen ääripään edustajia: sellaisia nuoria, jotka eivät liiku käytännössä katsoen yhtään.”

Tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan esimerkiksi Sastamalan 8. ja 9. luokkalaisista pojista 22,4 prosenttia on ylipainoisia.

”Ohjelmassa tärkeää on ennaltaehkäisy. Haluamme, että aktiiviset ja terveelliset elämäntavat omaksutaan pienestä pitäen.”

Pirita Rantanen kertoo, että Seinäjoen tulokset ovat rohkaisevia. Ohjelmassa seuraan 1- ja 5-vuotiaiden sekä 1. ja 5. luokkalaisten painonkehitystä. Vuonna 2009 lähes joka viides viisivuotias lapsi Seinäjoella oli ylipainoinen tai lihava, vuonna 2015 enää yksi kymmenestä.

Terveen ja liikkuvan Sastamalan kuulumisia seurataan jatkossa Alueviestin kolumnissa kerran kuussa.