Hyydetulva vaarassa kastella asuintaloja Huittisissa

Tulvatie, Huittinen

Vesi on tulvinut Huittisissa tielle. Kuva: Satakunnan pelastuslaitos / Marko Toivio.

Kokemäenjoen nousu on jatkunut. Tilanne on vaikein joen alavalla keskiosalla.

Hyydepadon vuoksi Kokemäenjoen pinta nousi tiistaina yli puoli metriä. Keskiviikkona vesi on noussut edelleen.

Huittisissa vesi on tulvinut paikallistielle ja kastellut peltoja sekä vapaa-ajanrakennusten kivijalkoja. Jos pinta nousee vielä 10-15 senttiä, myös asuintaloja ja eläinsuojia voi olla kastumisvaarassa. Paikallistie saatetaan joutua sulkemaan.

Kolsin juoksutuksia suurennettiin tiistaina. Vaikutus tulva-alueen vedenkorkeuteen oli kuitenkin pieni.

Tulvakeskus sekä Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskukset seuraavat tilannetta yhteistyössä paikallisviranomaisten kanssa.

Jäädytysajoa yritetään viikonloppuna

Kokemäenjokeen saatiin osittain hyyteeltä suojaava jääkansi viime viikolla. Riittävää suojaa hyydetulvia vastaan se ei kuitenkaan anna.

Jääkannen muodostumista jokeen on tarkoitus edistää pienentämällä virtaamaa uudelleen viimeistään lauantaista lähtien. Sitä ennen jäädytysajoon ei kannata ryhtyä, koska lähipäiville on ennustettu lauhaa säätä.

Sääennuste on kuitenkin vielä tässä vaiheessa epävarma.