ThermiSol mukana rakennusalan kartellissa – miljoonasakko uhkaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä yli 4 miljoonan euron seuraamusmaksut ThermiSol Oy:lle ja UK-Muovi Oy:lle kielletystä kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä EPS-eristeiden markkinoilla Suomessa. Kartelli nosti EPS-eristeiden hintatasoa ja rajoitti yhtiöiden keskinäistä kilpailua. Kartelliin osallistunut Styroplast Oy vapautettiin seuraamusmaksusta, sillä se otti ensimmäisenä yhteyttä virastoon ja kertoi kartellista.

KKV:n selvitykset osoittavat, että ThermiSol, UK-Muovi ja Styroplast sopivat vuosille 2013 ja 2014 ajoittuvista EPS-eristeiden hinnankorotuksista, niiden suuruudesta, ajankohdasta ja toteuttamistavasta tapaamisissa ja puhelinkeskusteluissa.

Koko Suomen kattavaan hintakartelliin osallistuivat kolme markkina-asemaltaan merkittävintä EPS-eristevalmistajaa Suomessa. Keskenään kilpailevien yritysten välinen hintayhteistyö kuuluu luonteensa ja vaikutustensa puolesta kaikkein vakavimpiin kilpailunrajoituksiin.

Kartellista vahinkoa niin kuluttajille kuin yrityksillekin

EPS-eristeet ovat rakentamisessa välttämättömiä tuotteita, joita käytetään pääasiallisesti rakennusten lämmöneristeinä, teknisinä eristeinä ja äänenvaimennustuotteina uudis- ja korjausrakentamisessa. Kartelli oli omiaan nostamaan rakennuskustannuksia niin julkisin kuin yksityisinkin varoin toteutettavissa rakennushankkeissa, ja sen vaikutukset ulottuivat yksittäisiin kuluttajiin, yrityksiin sekä julkisen sektorin toimijoihin.

Kartellin vahingollisuutta korostaa sovittujen hinnankorotusten ajoittaminen EPS-eristeiden kysyntäsesongin alkuun. Hinnankorotukset sovittiin tehtäväksi keväällä ennen suurimman kysynnän alkua, jotta kartellin osapuolet saivat maksimoitua hinnannoususta saamansa hyödyn. Menettely kohdistui erityisesti EPS-eristeiden käytetyimpiin laatuihin.

Ensimmäisenä kartellin paljastanut yritys vapautuu seuraamusmaksusta

Kartelliin osallinen voi tietyin ehdoin joko vapautua seuraamusmaksusta kokonaan tai saada siitä alennusta. Styroplast otti virastoon yhteyttä marraskuussa 2015 ja toimitti virastolle ensimmäisenä tietoja kartellista. KKV myönsi kartellin paljastaneelle Styroplastille vapautuksen seuraamusmaksusta.

ThermiSolille KKV esittää 2,8 miljoonan euron ja UK-Muoville 1,5 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämistä. Yhtiöiden menettelyiden laatu, laajuus, moitittavuuden aste ja kesto olisivat edellyttäneet esitettyä suurempia seuraamusmaksuja. Lain mukaan seuraamusmaksun suuruus voi kuitenkin olla enimmillään 10 prosenttia kilpailunrajoitukseen osallistuneen yrityksen liikevaihdosta siltä vuodelta, jona se viimeksi osallistui kartelliin.

Kartellit eivät ole katoamassa

Kartelli on yritysten välinen salainen järjestely, jonka avulla sen jäsenet nostavat tuotteidensa hintaa omaksi edukseen aitoon kilpailutilanteeseen verrattuna. Viime kädessä laskun maksavat asiakkaat eli kuluttajat, julkiset ostajat ja yritykset. Tämän vuoksi ne ovat laittomia. Kartellitoiminnasta on syytä määrätä niin ankarat seuraamukset, ettei kartelli muodostu kannattavaksi toiminnaksi.

”KKV:n havaintojen perusteella ei ole mitään syytä olettaa, että kartellit olisivat menneen maailman ilmiö. Vakavien vihjeiden ja yhteydenottojen määrässä ei näy vähenemisen merkkejä. Asiakkaiden ja kansantalouden kannalta tämä on tietysti varsin ikävä havainto”, sanoo KKV:n kartellivalvonnan päällikkö Antti Norkela.

  • avatar Eläkeläinen

    Valtiovalta pelaa todella kaksinaamaista peliä kartellien kanssa – se vastustaa teoriassa niiden syntymistä – mutta omalla härkillä pelinpidolla se loi Suomeen todellisen kartellijärjestelmän – sähkönsiirron, josta me kaikki kuluttajat joudumme kärsimään.

  • avatar Nimetön

    eli me kuluttajat sit maksettu liikaa ja firma hykerrellyt .ilmankos oli varaa ostaa epsirakin.

Kommentointi ei ole käytössä.