Päivi Turjan mitta tuli täyteen

Päivi Turja eroaa sosiaali- ja terveyslautakunnasta. Hän kokee, ettei pysty lautakunnassa vaikuttamaan haluamallaan tavalla.

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Päivi Turja (ps) eroaa lautakunnan jäsenyydestä. Kaupunginvaltuustoa hän ei jätä. Turjan mitta tuli täyteen, kun lautakunta käsitteli sosiaali- ja terveysjohtajan oikeutta määrätä ikäihminen vastoin tahtoaan hoivapaikkaan, jonne hän ei halua.

”Asia tuli täysin puskista 12. kesäkuuta kokoukseen ilmoitusasiana. Äänestimme asian pöydälle luvuin 4 – 3. Sitten pidettiin uusi kokous 18. kesäkuuta. Siitä ei ollut verkkosivuilla mitään tietoa.”

Ensimmäisessä kokouksessa sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki jätti eriävän mielipiteen pöydälle panoon. Hänen mukaansa virkamiehellä olisi ilman lautakunnan päätöstä oikeus tehdä ratkaisut, jos tarve niin vaatii. Päätöstä edeltää aina neuvottelut henkilön, hänen omaistensa tai edunvalvojan kanssa.

”Asia oli sitten piilotettu suorahankinnan taakse. Kukaan ei oikein tiennyt, mitä se tarkoittaa. Tein 18. kesäkuuta esityksen, jonka mukaan sijoitus olisi aina neuvottelun tulos. Vastustan pakkosiirtoja”, huomauttaa Turja.

Esitys raukesi, koska sitä ei kannatettu, joten teknisesti ottaen lautakunta antoi sosiaali- ja terveysjohtajalle hänen ilmoittamansa oikeudet. Turja ei jättänyt päätökseen eriävää mielipidettä.

”Esityksestäni ei edes keskusteltu. Yleensäkin esitykseni on näiden kahden vuoden aikana tyrmätty erään jäsenen toimesta. Nyt mittani tuli täyteen ja jätin eroanomukseni lautakunnan jäsenyydestä. Tänään maanantaina 24. kesäkuuta olen myös kirjelmöinyt asiasta aluehallintovirastoon. Haluan selvittää, onko annettu oikeus lakiin perustuva ja menikö kaikki muutenkin oikein”, kertoo Turja.