Sastamalassa ja Punkalaitumella työttömyys alle Pirkanmaan keskitason

Työ, käsineet

Työllisyystilanne jatkuu suotuisana.

Maakuntatasolla Pirkanmaalla työttömyysprosentti on 8,5. Sastamalassa se on 6,5. Punkalaitumella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 5,6 prosenttia. Koko maakunnassa yhdeksässä kunnassa saavutettiin alle kuuden prosentin työttömyysaste.

Satakunnassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 8,6 prosenttia. Säkylässä työttömyysprosentti on 5,2, Huittisissa 6,0 ja Kokemäellä 9,3.

ELY-keskuksen mukaan työttömien määrä laski Satakunnassa toukokuussa jo alle vuoden 2008 tason. Nykyistä vähemmän työttömiä työnhakijoita on ollut viimeksi vuonna 1990. Työttömyyden aleneminen on kuitenkin hidastumassa. Nuorten työttömien ja työttömien miesten määrät ovat nousseet vuoden takaisesta.