Avoin varhaiskasvatustoiminta käynnistyy syyskuussa Sastamalassa

Sastamalan pääkirjastoa. Kuva: Minna Isotalo.

Sastamalassa alkaa syksyllä avoin varhaiskasvatustoiminta. Se on tarkoitettu noin 2-5-vuotiaille lapsille, joilla ei ole tarvetta koko- tai osapäiväiseen varhaiskasvatukseen.

“Yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa asiakastyötä tehtäessä on havaittu, että kysyntää toiminnalle on olemassa”, toteaa vt. varhaiskasvatuksen päällikkö Jarmo Korhonen.

Avoin varhaiskasvatustoiminta ei ole täysin uusi asia Sastamalan alueella.

“Edellisellä yrityksellä toiminta ei ymmärtääkseni löytänyt kohderyhmäänsä ja sen vuoksi sitä ei hetkeen ole järjestetty. Toisaalta MLL:n hyvässä suosiossa oleva perhekahvila on tuonut toimintansa kautta perheille vertaistukea ja lapsille sosiaalisia vuorovaikutustilanteita.”

Toimintaa mahdollista laajentaa

Sastamalan varhaiskasvatuksen järjestämä toiminta käynnistyy pääkirjastolla sijaitsevassa kohtaamispaikka Vintissä 5. syyskuuta. Toimintaa on aina torstaisin ja perjantaisin kello 9 – 12, poislukien koulujen loma-ajat.

Korhosen mukaan Vintti tarjoaa toiminnalle mainiot puitteet.

“Potentiaaliset yhteistyötahot, MLL esimerkiksi, toimivat jo näissä tiloissa.”

Sastamalan keskustan alue on luonnollinen alue käynnistää avoin varhaiskasvatus, mutta unelmatilanteessa tulevat kokemukset ovat niin hyviä, että toimintaa kannattaa laajentaa myös muualle kuin keskustan alueelle.

“Haluamme tarjota toimintaa heti alkuun kahtena aamupäivänä, jotta pääsemme oikeasti näkemään miten avoin varhaiskasvatus otetaan vastaan perheiden keskuudessa. Myös toiminnan järjestämistapaa on syytä arvioida tulevaisuudessa saatujen kokemusten kautta”, Korhonen näkee. 

Maksutonta toimintaa

Avoimen varhaiskasvatuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja ohjaamisesta vastaa kaksi varhaiskasvatuksen työntekijää. Uutta henkilöstöä ei toistaiseksi olla palkkaamassa.

“Lähtökohtaisesti toiminta järjestetään jo olemassa olevalla henkilöstöllä”, sanoo vt. varhaiskasvatuksen päällikkö.

Toiminta tarjoaa lapsille virikkeitä ja sosiaalisia tilanteita sekä mahdollistaa perheiden asioiden hoitamisen joustavasti. Lapsen on mahdollisuus osallistua useammalle tai vain yksittäiselle toimintakerralle, mutta jokaiselle kerralle on ilmoittauduttava ennakkoon toiminnan suunnittelemisen vuoksi.

Lapsen on mahdollista osallistua toimintaan myös yhdessä huoltajan tai muun aikuisen kanssa.

Valtakunnallisesti avoin varhaiskasvatus on Jarmo Korhosen mukaan yleinen käsite. Suurissa kaupungeissa sillä on vankka jalansija osana varhaiskasvatuspalveluja, hieman pienemmissä kaupungeissa kuntakohtaiset erot ovat suuremmat.

“Avointa varhaiskasvatustoimintaa on mahdollista toteuttaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Esimerkiksi MLL toimii yhteistyötahona usean Pirkanmaan kunnan avoimen varhaiskasvatuksen toiminnassa.”

Perheet, jotka saavat kotihoidontukea, voivat osallistua toimintaan menettämättä etuuttaan. Avoimeen varhaiskasvatukseen osallistuminen on maksutonta.