Huittisiin nousemassa uusia tuulivoimaloita

Huittisiin kaavailtujen tuulivoimaloiden maksimikorkeus on 280 metriä. Jos hanke etenee suunnitelmien mukaan, uudet myllyt pyörivät vuonna 2022.

Taraskallion ja Kiimahohkansuon ympäristöön, noin kuuden kilometrin päähän Huittisten keskustasta on nousemassa uusi tuulivoimapuisto. Alue sijaitsee Valtatie 2:n lounaispuolella Huittisista Helsingin suuntaan.

Taraskalliolle suunniteltiin tuulivoimapuistoa ensimmäisen kerran jo viisi vuotta sitten. Vuonna 2014 hankkeen eteen ehdittiin tehdä maanvuokrausta ja osa tarvittavista luontoselvityksistä.

”Pyrkimys oli myös käynnistää tuulivoimahankkeen osayleiskaavoitus, mutta tämä ei kuitenkaan ehtinyt alkaa”, hankekehityspäällikkö Lauri Alanen YIT:ltä muistelee.

Taraskallion tuulivoimahanke laitettiin jäihin, kun aikaisemman tuulivoiman syöttötariffin kiintiö täyttyi nopeasti vuonna 2015.

Nyt mahdollista markkinaehtoisesti

Viime vuosina tuulivoimateknologia on kehittynyt nopeasti ja voimaloiden koko on ollut kasvussa.

Tämä on mahdollistanut sen, että viime vuodesta lähtien tuulivoimahankkeita on käynnistetty täysin markkinaehtoisesti.

”Myös Taraskallion hanke nähdään nyt mahdollisena toteuttaa markkinaehtoisesti ja siksi sen kehittämistä on päätetty jatkaa”, Alanen kertoo.

Aiemmassa suunnitelmassa Tarakalliolle olisi noussut yhdeksän tuulivoimalaa, mutta uudessa suunnitelmassa määrä on vähentynyt kuuteen.

Alanen korostaa, että kaavoituksessa ja luvituksessa on huomioitava tuulivoiman teknisen kehityksen jatkuminen.

”Toteutus on järkevintä tehdä sen hetkisillä, parhailla ja edistyneimmillä voimaloilla, niin haittojen minimoimiseksi kuin sähköntuotannon kannattavuuden tehostamiseksi.”

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alueelle on tarkoitus kaavoittaa suurempia tuulivoimaloita kuin Suomeen on tähän mennessä rakennettu.

”Saman kokoluokan voimaloita on kuitenkin jo kaavoitusvaiheessa muutamissa tuulivoimahankkeissa Suomessakin, joten siinä mielessä tämä kokoluokka ei ole poikkeuksellinen”, Alanen sanoo.

Tuulivoimapuiston suunniteltu kokonaisteho on 30–45 megawattia.

Kaavoitustyö käyntiin syksyllä

Hanke etenee tällä hetkellä aiemmin kesken jääneiden maanvuokrauksien jatkamisella sekä täydentävillä luontoselvityksillä.
Osayleiskaavoitus on tarkoitus käynnistää syksyn aikana.

”Mikäli kaavoitus ja luvittaminen saadaan vietyä eteenpäin ilman ongelmia, rakentaminen voisi käynnistyä parin vuoden kuluttua”, Alanen arvioi.

Varmuutta hankkeen toteutumisesta ei tietenkään vielä tässä vaiheessa pysty sanomaan.

”Merkittävimmät päätökset liittyvät osayleiskaavan ja rakennuslupien hyväksymiseen”, hän muistuttaa.