Puoli miljoonaa euroa vankilaopetuksen kehittämiseen – Sasky koordinoi hanketta

Opetushallitus on myöntänyt noin 500 000 euroa valtionavustusta SASKY koulutuskuntayhtymän (Saskyn) koordinoimalle hankkeelle, jolla kehitetään vankilaopetusta.

VANKKA-hankkeen tavoitteena on uuden ammatillisen koulutuksen mukaisen vankilaopetuksen valtakunnallisen toimintamallin kehittäminen ja juurruttaminen. Kehittämistä tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön ja oikeusministeriön valmistelemien linjausten ja periaatteiden mukaisesti.

Hankkeessa ovat mukana kaikki vankilaopetuksen tehtävän saaneet koulutuksen järjestäjät, kaikkiaan 15 ammatillisen koulutuksen järjestäjää ympäri Suomen. Sasky toimii verkostohankkeen kokonaisuutta koordinoivana koulutuksen järjestäjänä, kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Hanke päättyy vuoden 2020 loppuun.

Vankilaopetuksen kehittäminen on osa ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa. Uudistettu ammatillinen koulutus tarjoaa aikaisempaa joustavampia ja monipuolisempia tapoja vahvistaa vankien ammatillista osaamista ja sitä kautta tukea työmarkkinoille siirtymistä ja yhteiskuntaan kiinnittymistä vangin vapauduttua. Koulutuksella ja ammattitaidolla on tärkeä rooli vapautuvien vankien uusintarikollisuuden vähentämiseksi.

Vankeusrangaistukseen tuomituilla on sama oikeus koulutukseen kuin yhteiskunnan muillakin kansalaisilla. Vankilakoulutus vastaa osaltaan yhteiskunnalliseen haasteeseen, jossa tavoitteena on luoda edellytyksiä rikoksettomaan elämään. Vankiloissa tapahtuva ammatillinen koulutus järjestetään yhteistyössä lähiseudun oppilaitosten kanssa.

Vangit saavat todistuksensa oppilaitokselta, eikä todistuksesta ilmene, että opinnot on suoritettu vankilassa. Myös vankien koulutuksessa noudatetaan Opetushallituksen vahvistamia valtakunnallisia opetussuunnitelman ja näyttötutkintojen perusteita sekä niiden perusteella laadittuja paikallisia opetussuunnitelmia.

Sasky järjestää ammatillista koulutusta vankilaopetuksena Kylmäkosken, Satakunnan (Köyliö ja Huittinen) sekä Vilppulan vankiloissa, Vilppulassa koulutusta on järjestetty jo vuodesta 1994 lähtien.