Yleisöltä: Tasapainoilua Kokemäen seurakuntataloudessa

Joulukuun kirkkovaltuuston kokouksessa luettiin Turun tuomikapitulin kirje, jossa Kokemäen seurakuntaa kehotettiin kiinnittämään huomiota talouden tasapainottamiseen.

Kirkon investointihankkeiden yhteydessä ei aiemmin, ainakaan julkisuudessa, ole puhuttu mitään invavessan rakentamisesta. Jos kirkkoon halutaan invavessa, eikö kaikenlaisen tasa-arvon nimissä olisi taloudellisinta ja teknisesti järkevintä yhdistää nykyiset naisten ja miesten wc:t yhdeksi suuremmaksi tilaksi, josta voidaan samalla tehdä invawc?

Miksi kirkon tapulin rappukaiteiden, jotka eivät näy mihinkään, ja vessan suunnitteluun tarvitaan ”kulttuurihistoriallisten rakennusten suunnitteluun perehtynyt suunnittelija”? Kuulostaa hyvä veli –järjestelmältä ja turhalta rahanhaaskaukselta. Paikallinen suunnittelija osaa myös varmasti tehdä yhteistyötä Museoviraston kanssa.

Jani Virtasen tekemät seurakuntakeskuksen suunnitteluluonnokset ovat pohjana, kun jatkossa mietitään kyseisen talon tilaratkaisuja. Ihmettelen, miksi saneerauksen jälkeen hyvät alakerran tilat jätetään varastotiloiksi. Mitä varten tarvitaan näin paljon varastotilaa? Lehtikuvan mukaan alakerrassa säilytetään nyt seurakuntasalin kalusteita, jotka oletettavasti siirretään takaisin saliin remontin valmistuttua. Mihin tulevat lapsityön tilat? Eikö juuri alakerta olisi erinomainen tila lapsityön käyttöön?

Talouden tasapainottamisessa pitää tarkastella myös työntekijätarvetta. Tämä taitaa olla seurakunnassa lähes tabu-asia. Koska henkilöstömenot ovat käyttötaloudessa ylivoimaisesti suurin menoerä, on niistä voitava keskustella avoimesti.

Seurakunnan toinen kanttori irtisanoutui äskettäin virasta. Oletan, että nyt kirkkoneuvostossa mietitään viran jatkoa. Tarvitaanko seurakunnassa kaksi kanttoria? On aika kallista pitää kahta kanttoria vain sen tähden, että saadaan hoidettua vapaapäivät ja lomat. Nyt olisi tilaisuus säästää henkilöstömenoissa lakkauttamalla toinen viroista.

Seurakuntien jäsenmäärä laskee vääjäämättä tulevaisuudessa. Pienenevässä seurakunnassa ei tarvita enää niin suurta työntekijämäärää kuin mitä Kokemäellä on tällä hetkellä. Muutaman seuraavan vuoden aikana ainakin viisi seurakunnan viranhaltijaa jää eläkkeelle. On aika kivutonta lopettaa nämä virat sitä mukaa kuin työntekijät eläköityvät.

Vaikeat talousnäkymät haastavat seurakuntaa uudistumaan ja sitä täällä Kokemäellä kaivataan!

Niina Hellman
seurakuntalainen
Kokemäki