Etäopiskelu käynnistynyt hyvin Saskyssa – “Kaikki mahdollinen tehdään, jotta varmistetaan keväällä valmistuvien valmistuminen aikataulussa”

Kuvituskuva Alueviestin arkisto / Minna Isotalo.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan johdosta myös Sasky koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa siirryttiin viime viikolla etäopetukseen. Etäopetus ja -opiskelu ovat lähteneet hyvin käyntiin ja niistä saadut kokemukset ovat pääosin myönteisiä.

Koulutuskuntayhtymän tiedotteen mukaan ensimmäiset päivät etäopetukseen siirtymisen jälkeen olivat monille opettajille kiireisiä, mutta muuten uuteen opetustapaan siirtyminen on sujunut jouhevasti.

“Digiloikkia on nyt otettu vauhdilla ja isoin harppauksin. Käytössä on ollut useita eri sovelluksia etäopetuksen toteuttamista varten ja opettajat ovat itse sopineet omien ryhmiensä kanssa tilanteen mukaan, millä tavalla yhteyttä pidetään, opetusta järjestetään ja tehtäviä palautetaan. Opetusta annetaan normaalin lukujärjestyksen mukaan, vaikka toteutustavat aiemmin totutusta nyt poikkeavatkin”, tiedotteessa kerrotaan.

Myös opiskelijoiden kokemukset etäopiskelusta ovat pääosin erittäin myönteisiä. Opettajien kokemuksen perusteella suorat yhteydenotot opiskelijoihin sekä henkilökohtainen ohjaus ovat tässä tilanteessa monille opiskelijoille tärkeitä ja opettajat ovatkin kiinnittäneet tähän erityistä huomiota.

Taitoaineiden ja käytännön töiden opettaminen etänä ammatillisessa koulutuksessa asettaa jonkin verran haasteita, mutta myös siihen opettajat ovat löytäneet hyviä ratkaisuja. Oppilaitoksista on ollut mahdollista saada esimerkiksi erilaisia työvälineitä lainaksi.

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen on jatkunut normaalisti niiltä osin, kun toiminta opiskelijoiden koulutussopimuspaikoilla on jatkunut ilman häiriöitä. Maailmanlaajuinen poikkeustilanne aiheuttaa toki muutoksia myös yritysten ja julkisen sektorin toiminnassa ja joitakin koulutussopimusjaksoja on jouduttu keskeyttämään suunniteltua aiemmin.

“Ammatillisessa koulutuksessa tehdään tällä hetkellä kaikki mahdollinen, jotta varmistettaisiin keväällä valmistuvien opiskelijoiden valmistuminen alkuperäisen aikataulun mukaisesti”, Saskysta vakuutetaan.

Syksyllä alkaviin koulutuksiin on edelleen mahdollista hakea, jatkuva haku oppilaitoksen nettisivujen kautta toimii täysin normaalisti tälläkin hetkellä.