Taidenäyttely ja kirja: Seitsemän maalausta seitsemästä lauseesta

Maalaus nimeltä ”Minun on jano” on 135 senttiä korkea ja 76 senttiä leveä ja maalattu öljyväreillä kovalevylle kuten muutkin sarjan maalaukset.

Sastamalalainen taiteilija Mikko Ylinen on tehnyt sarjan maalauksia Jeesuksen sanoista ristillä.

Evankeliumien mukaan Jeesus puhui ristillä seitsemän kertaa. Noita seitsemää erillistä lyhyttä lausahdusta on perinteisesti tarkasteltu kokonaisuutena ja niitä on kutsuttu yhteisellä nimityksellä ”ristin sanoiksi”.

Ristin sanoja on vuosisatojen varrella tulkittu myös taiteen ja musiikin keinoin. Tunnetuin on ehkä Joseph Haydnin sävellys ”Jeesuksen seitsemän sanaa ristillä”. Nykyisessä virsikirjassa aiheesta kertoo virsi 66, ”Jeesusta nyt Golgatalle”.

Mikko Ylinen on suunnitellut ja toteuttanut maalaussarjansa pitkän ajan kuluessa. Sarjan synty on vaatinut neljä vuotta, vuodesta 2015 vuoteen 2018.

Näyttely Galleria Akseliin

Maalauksista on tulossa näyttely sastamalalaiseen Galleria Akseliin. Kesän alussa avattavaksi suunnitellun näyttelyn alkamispäivä on koronatilanteen vuoksi vielä epävarma.

Uskonnolliset näkökulmat ovat olleet Ylisen taiteessa mukana ennenkin. Vuosi sitten keväällä 2019 Ylisellä oli laaja koko tuotantoa esittelevä yksityisnäyttely Sastamalan kaupungin kulttuuritalossa Jaatsilla. Sen jälkeen kesällä 2019 Ylisen taidetta oli esillä Sammaljoen koululla, naivismia esitelleen päänäyttelyn ohella. Tämän uuden maalaussarjan teoksia ei ole kuitenkaan ollut esillä missään aikaisemmin.

Maalaukset ilmestyvät kesän alussa myös kirjana ”Ristin sanat” (Warelia 2020). Siinä Ylisen maalauksia esitellään sekä kokonaisina että yksityiskohtia esiin nostaen. Lisäksi teoksen toisena tukijalkana ovat teologian tohtori Matti Kankaanniemen selitykset.

Kankaanniemi on erikoistunut Jeesuksen elämänvaiheiden historialliseen tutkimukseen. Kirjassa hän avaa lukijalle Jeesuksen viimeisiä päiviä ja erityisesti ristillä lausuttujen sanojen merkityksiä.

Kankaanniemi toteaa, että tapahtumapaikalla olleet Jeesuksen seuraajat mitä ilmeisimmin kuuntelivat tarkkaavaisesti, mitä Jeesus puhui.

”Tämä on omiaan luomaan tutkijalle optimistisen perusasenteen ristin lausahduksien tarkastelemiseen historiallisessakin mielessä. Hieman yksinkertaistaen voidaan todeta, että jotain Jeesus todennäköisesti ristillä sanoi ja jos hän jotain sanoi, sen kuulleiden seuraajien voidaan olettaa muistaneen tämän ja kertoneen siitä eteenpäin.”

Mikko Ylisen ja Matti Kankaanniemen yhteisteos ”Ristin sanat” ilmestyy kesäkuun alussa.

Kookkaita ja suuritöisiä

Ylinen on maalannut teokset öljyväreillä kovalevypohjille. Suuritöisyys on silminnähtävää.

Kukin maalaus on saanut nimensä yhden lausuman mukaan. Esimerkiksi ensimmäinen maalaus on nimeltään ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät”.

Maalaukset ovat vaihtelevan kokoisia mutta kaikki varsin kookkaita. Suurin, nimeltään ”Se on täytetty!”, on lähes kolmen metrin levyinen. Se on tehty viiden kuukauden aikana vuosina 2017–2018. Pienimmätkin maalaukset ovat korkeudeltaan yli metrin. Yksi maalauksista, ”Katso poikasi, katso äitisi”, on ristin muotoinen.

Inhimillisiä piirteitä

Matti Kankaanniemi kirjoittaa kirjassa, että ”Minun on jano” on ristin sanoista ainoa, jossa Jeesus ilmaisi fyysistä tilaansa ja kärsimystään. Janontunteen mainitseminen viittaa evankeliumeissa Jeesuksen inhimillisyyteen. Ylisen maalauksessa äärimmäisestä kuivuudesta kärsii myös koko ympäristö.

Kankaanniemi tuo kirjassa esiin myös muita Jeesuksen inhimillisyydestä kertovia piirteitä. Getsemanessa Jeesus oli rukoillut, että ”tämä malja menisi ohi”. Sillä hän ilmaisi haluaan luopua suunnitelmastaan eli kuolemaan uhrautumisesta.

”Jeesus on tehnyt jo ratkaisevat siirtonsa, uskonnollisen eliitin lähettämä pidättäjäjoukkio on liikkeellä. Vielä olisi kuitenkin mahdollista paeta Jerusalemista ja välttää kuolemantuomio.”

Kankaanniemi luonnehtii Jeesuksen rukousta Getsemanessa ”paniikinomaiseksi taisteluksi jumalallisen suunnitelman ja kuolemanpelon välillä”.

”Minun on jano”

Kankaanniemi kertoo kirjassa myös siitä, kuinka Jeesuksen viimeistä päivää on tarkasteltu aika ajoin lääketieteellisestä näkökulmasta. Jeesustahan pahoinpideltiin pään verisuonia puhkovalla orjantappurakruunulla ja ruoskittiin virallisella ruoskimisrangaistuksella. Ruoskiminen johti suureen verenhukkaan ja tämä taas lisääntyviin janoaistimuksiin. Tämän jälkeen ristin noin 45 kilogrammaa painaneen poikkipuun kantaminen oli luonnollisesti omiaan lisäämään pitkin yötä ja pitkää perjantaipäivää kertynyttä nestehukkaa.

Jeesuksen lause ”Minun on jano” kuvasi siis jo vakavaa verenhukasta ja nestehukasta johtuvaa dehydraatiotilaa.

Myös riippumisasento vaikeutti hengittämistä ja nilkan läpi lyöty naula taas aiheutti suurta kipua, kun ristiinnaulittu pyrki nostamaan asentoaan hengityksen mahdollistamiseksi.

Kankaanniemi korostaa kirjassa, että näiden kaikkien tekijöiden vaikutus on otettava huomioon Jeesuksen lauseiden historiallisessa tutkimuksessa:

”On nimittäin odotettavaa, että ristiinnaulitun ajattelu on hajanaista ja osin sekavaa jo tästäkin ilmiöstä johtuen. Lisäksi kipushokki ja hengitysvaikeuksien aiheuttama happivaje ovat omiaan vaikeuttamaan ristiinnaulitun kommunikointia muiden kanssa.”

Tämä tekee osaltaan ymmärrettäväksi, että evankeliumeissa kerrotaan Jeesuksen puhuneen ristillä niin vähän, vain seitsemän lyhyen lauseen verran.

Marko Vesterbacka

Teologian tohtori Matti Kankaanniemi on kirjoittanut Ristin sanoihin selitykset. Kuva: Mikko Joona / Warelia.

Kommentointi ei ole käytössä.