Pekka Kares: ”Sastamalassa on lapsia ja nuoria, joiden kannalta etäopetus oli huono asia”

Sastamalassakin on lapsia ja nuoria, joiden elämään ja oppimiseen kevään etäopetusjaksolla oli kielteisiä vaikutuksia. Kuvituskuva: Pixabay.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Sastamalan varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen yhteensä yli puoli miljoonaa euroa. Avustukset on tarkoitettu käytettäväksi koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen sekä tasa-arvoisuutta edistäviin toimiin ja laadun kehittämiseen.

Sastamalan kaupungin kasvatusjohtaja Pekka Kares on avustuksesta iloinen.

Vaikka kevään etäopetusjakso sujui Sastamalan kouluissa kokonaisuutena hyvin, on varsinkin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla syksyllä kiinni kurottavaa, Kares miettii.

”Kyllä meillä on lapsia ja nuoria, joiden kehityksen ja oppimisen kannalta etäopetus oli huono asia. Avustus tulee todella tarpeeseen, jotta pystymme paremmin syksyllä paneutumaan heidän auttamiseensa”, hän sanoo.

Kares myöntää lukeutuneensa siihen joukkoon, joka aluksi suhtautui epäillen muutaman viikon lähiopetusjaksoon ennen lukuvuoden päättymistä.

”En pitänyt sitä järkevänä, mutta nyt olen toista mieltä. Lähiopetukseen palaaminen – vaikka vain lyhyeksi ajaksi – oli todella tärkeää, jotta saimme kontaktin oppilaisiin. Saimme tietoa siitä, kenellä oli vaikeuksia ja kenen oppimisen tukemiseen tarvitsee todennäköisesti ohjata lisäresurssia syksyllä.”

Kareksen mukaan avustukset kohdentuvat Sastamalassa muun muassa avustajien, lastenhoitajien ja koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen.

”Kun opetushenkilöstö palaa ansaitulta tauoltaan eli kesälomaltaan elokuussa, arvioimme miten kaikki avustukset eri yksiköiden välillä jakautuvat. Pohdimme silloin myös tarkemmin yksittäisten oppilaiden tarpeita”, kasvatusjohtaja sanoo.

Alueviestissä avustuksista aiemmin:

https://alueviesti.fi/2020/07/06/sastamalan-varhaiskasvatukseen-ja-perusopetukseen-yli-puoli-miljoonaa-euroa-ministerio-pyrkii-minimoimaan-poikkeusolojen-vaikutukset/