Sastamalan varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen yhteensä yli puoli miljoonaa euroa – Ministeriö pyrkii minimoimaan poikkeusolojen vaikutukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Sastamalan varhaiskasvatukselle 54 750 euron ja esi- ja perusopetukselle 305 000 euron erityisavustuksen käytettäväksi koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen.

Avustuksen käyttöaika on 1.8.2020-31.7.2021.

Erityisavustus on tarkoitettu poikkeusoloista johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, oppimiseen, oppilaanohjaukseen ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen.

Avustusta voidaan käyttää mm. tukiopetuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen sekä muun tuen järjestämiseen niille oppilaille, joilla arvioidaan poikkeusolojen vaikutusten vuoksi olevan puutteita opetussuunnitelman mukaisten osaamistavoitteiden osalta.

Sastamalassa avustus kohdentuu pääosin tukiopetukseen, erityisopetukseen, vieraskielisten oppilaiden tukemiseen sekä koulunkäynninohjaajien antamaan tukeen.

Lisäksi rahaa tasa-arvoisuutta edistäviin toimiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lisäksi myöntänyt Sastamalan varhaiskasvatukselle 100 000 euron esi- ja perusopetukselle 120 000 euron erityisavustuksen tasa-arvoisuutta edistäviin toimiin ja laadun kehittämiseen.

Avustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen vahvistamiseen sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömään ja riittävään varhaiseen tukeen.

Sastamalassa avustus kohdentuu pääosin samanaikaisopetukseen sekä avustajien, lastenhoitajien ja koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen.