Riistavaara-alueiden tienvarsia raivataan Sastamalassa, Huittisissa, Punkalaitumella ja Säkylässä

Hirvi tiellä
Hirvi tulee tielle usein yllättäen. Kuva: Liikenneturva / Nina Mönkkönen.

Sastamalassa, Huittisissa, Punkalaitumella ja Säkylässä raivataan riistavaara-alueilla tienvarsia. Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen.

Töitä tehdään valtatiellä 2 Huittisten Raijalan ja Punkalaitumen Murronharjun välillä, valtatiellä 12 Huittisista Keikyään, kantatiellä 41 Huittisista Virttaalle, seututiellä 213 Virttaalta Säkylän Pyhäjoelle ja seututiellä 231 Alastarolta Kanteenmaahan.

Puustoa ja kasvillisuutta raivataan valta- ja kantateillä noin 30 metrin etäisyydelle keskiviivasta sekä seututeillä noin 25 metrin etäisyydelle. Runkopuita oksitaan noin kolmeen metriin hirvi- ja peuravaara-alueilla.

Raivaustyöt toteutetaan syys- ja lokakuun aikana.