”Väkimäärä vähenee – realismia päätöksentekoon!” – Harri Lindroosille Liike Nyt merkitsee muutosvoimaa

Harri Lindroosin perheeseen kuuluvat vaimo ja kaksi täysi-ikäistä lasta, joista toinen ei enää asu kotona. Kuva miehestä on otettu Hopun urheilupuiston kuntoportailla.

Yksi kevään kuntavaalien uusista ehdokkaista Sastamalassa on Puolustusvoimissa järjestelmäinsinöörinä työskentelevä Harri Lindroos, 55.

”Olen kiinnostunut yhteisten asioiden hoitamisesta ja haluan olla mukana vaikuttamassa kotikuntani asioihin”, tiivistää Lindroos motiivinsa lähteä ehdolle kuntavaaleissa.

Harri Lindroosin puolue on Liike Nyt, koska sen toimintatavat ja perusperiaatteet hän kokee omikseen. Liike Nyt ajaa Lindroosin mukaan sellaista poliittisen järjestelmän ja kulttuurin muutosta, jossa hän haluaa olla mukana.

”Liike on vaikuttamiskanava, joka lisää kansalaisten osallistumismahdollisuuksia päätöksentekoon. Liike on kehittänyt työkalukseen Nettiparlamentin. Se on verkkoympäristö, jossa voi käydä keskusteluja ja järjestää neuvoa-antavia äänestyksiä yhteisistä asioista – myös vaalien välillä.”

Lindroos huomauttaa, että Nettiparlamentista löytyy myös Sastamala. ”Siellä on hyvä tuoda esiin paikallisia asioita.”

Talouden sopeuttamisesta pidettävä kiinni

Sastamalan kehittämisessä tärkeintä on ensin saada talous aidosti tasapainoon, tuumaa Harri Lindroos. Tuloja on pyrittävä lisäämään muun muassa houkuttelemalla uusia yrityksiä kaupunkiin. Esimerkkinä Lindroos mainitsee vielä keskeneräisen Yrityspuisto Sykkeen. Menojen karsimiseksi Lindroos kävisi läpi kaikki toimialat:

”Tehottomia toimintoja ja palveluita on kehitettävä tai niistä on luovuttava kokonaan. Myös kaupungin henkilöstön määrää ja hallintoa on syytä tarkastella kriittisesti.”

Lindroos peräänkuuluttaa realismia päätöksentekoon. Hän korostaa, että väkimäärä vähenee kunnassa myös jatkossa.

”Suunnitellaan toiminta ja palvelut tutkimuksiin perustuen vähenevän väestömäärän mukaan, ei epärealistiseen väestömäärän kasvuun luottaen.”

Lindroosin mukaan talouden tasapainottamiseksi on myös toteutettava nykyisen valtuuston siunaamien palveluverkkoselvityksen ja sopeutusohjelman mukaiset päätökset sekä muut tarvittavat päätökset menojen karsimiseksi.

”Päätöksiä pitää uskaltaa tehdä!”

Sastamalan on erotuttava edukseen

Sastamalan kehittämisen painopistealueeksi Lindroos nimeää Vammalan keskustan. Kaupungin keskustasta pitää tehdä vireä, viihtyisä ja elinvoimainen. Lindroos toteaa, että Sastamalan kokoisella paikkakunnalla pitää olla selkeä keskus. Se on koko kaupungin, myös reuna-alueiden edun mukaista.

”Koko Sastamala pyritään pitämään elinvoimaisena, mutta tunnustetaan se tosiasia, että se ei ole realistista eikä mahdollista nykyisillä resursseilla.”

Lastensa harrastusten myötä Lindroos on ollut vuosia mukana jalkapallo- ja salibandytoiminnassa eri tehtävissä. Hän kertoo lasten ja nuorten harrastustoiminnan ja sen kehittämisen olevan lähellä sydäntään.

Sastamalassa on kaunista maaseutua ja luontoa vesistöineen. Harri Lindroos muistuttaa, että Suomessa on ainakin sata muuta kuntaa, jotka voivat mainostaa itseään samoilla argumenteilla. Sastamalan on erotuttava edukseen tästä joukosta.

Lindroos kertoo kiinnittäneensä huomiota Alueviestissä aiemmin julkaistuihin uusista ehdokkaista kertoviin juttuihin:

”Ilokseni olen huomannut heidän olevan samoilla linjoilla useassa asiassa. Uskon, että pääsemme hyvään yhteistyöhön ja yhteisymmärrykseen asioissa. Hyvät ideat ovat hyviä riippumatta ehdotuksen tekijästä ja hänen puoluekannastaan.”

Jätä kommentti