Päiväkoti Kiikostaloon maksaisi ainakin 540 000 euroa – Toukoniemi: tavoitteena saada keväällä valmista

Kiikostaloon halutaan päiväkoti. Kuva: Alueviestin arkisto / Veli-Matti Saksi.

Päiväkodin hankinta Kiikoisiin näyttää teknisen lautakunnan esityslistan perusteella etenevän tällä haavaa Kiikostalo-mallilla.

Hankkeen kokonaismäärärahaksi esitetään 540 000 euroa sisältäen irtokalusteet. Ilman irtokalusteita investoinnin määrärahatarve on 500 000 euroa, mikä vastaa päiväkotihankkeelle kuluvan vuoden budjettiin alunperin sorvattua summaa.

Laskelmat eivät sisällä muun muassa piharakentamisen kuluja.

Tavoitteena on aloittaa Kiikostalon remontointi päiväkotikäyttöön mahdollisimman pian. Valmista olisi kevään 2022 aikana.

Sastamalan tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi kommentoi aiemmin Alueviestille, että Kiikostalon remontoiminen tulisi edukkaammaksi kuin kokonaan uuden päiväkodin rakentaminen.

Kiikoisten päiväkoti ja esiopetustila suunniteltiin ja kilpailutettiin erillisenä rakennuksena Toukolan koulun pihapiiriin. Hankinta kuitenkin keskeytettiin, koska saadut tarjoukset ylittivät varatut määrärahat merkittävästi.

Suunnitelma vaihtui äkkiä, ja viranhaltijan puolesta asiaa on viety nopeasti eteenpäin.

Toukoniemen saaman palautteen perusteella sekä kuntalaiset että käyttäjät pitävät Kiikostaloa lähes yhtä hyvänä ratkaisuna kuin Toukolan koulun pihaa.

“Kiikostaloa pidetään hyvänä myös kylänraitin elinvoimaisuuden kannalta. Lisäksi leikkipiha lisää mahdollisuuksia hyödyntää leikkialuetta iltakäytössä. Kuntaliitoksesta lähtien huonolla käyttöasteella olleen rakennuksen hyötykäyttö nähdään arvokkaana asiana, tämä vähentää tyhjien neliöiden kustannusta kaupungilla”, perustelee Toukoniemi esitystään.

Hankesuunnitelman lähtökohtana on hyödyntää olemassa olevat tilat mahdollisimman tehokkaasti.  Päiväkodin tarve on yhdelle ryhmälle. Mitoituksena käytetään kahtakymmentä lasta.

Teknisen lautakunnan jälkeen Kiikoisten päiväkodin hankesuunnitelmaa käsittelee kaupunginhallitus.

Aiemmin Alueviestissä:

https://alueviesti.fi/2021/09/10/paivakoti-sittenkin-kiikostaloon-palautetaan-se-vaihtoehto-suunnittelupoydalle/

Jätä kommentti