Tuomi Logistiikka organisoimaan Sastamalan henkilöliikennettä? – ”On katsottava tulevaisuuteen”, muistuttaa kaupunginjohtaja

Koululaisia nousemassa auton kyytiin. Kuvituskuva: Alueviestin arkisto.

Sastamalan kaupunki ja Tuomi Logistiikka käynnistävät yhteisen kehityshankkeen henkilöliikenteen yhdistelystä Sastamalan kaupungin alueella. Tavoitteena on, että Tuomi Logistiikka vastaa jatkossa henkilöliikennekokonaisuuden suunnittelusta ja toteuttamisesta kaupungissa.

Joukkoliikenteen lisäksi kokonaisuuteen kuuluu siis myös koulukyydit. Asiasta kertoivat tänään järjestetyssä tiedotustilaisuudessa kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg ja kasvatusjohtaja Pekka Kares.

Malmbergin mukaan joukkoliikenteen järjestäminen Pirkanmaan maantieteellisesti laajimmassa kunnassa on haastavaa.

”On kuitenkin katsottava tulevaisuuteen. Yhteistyön laajentaminen Tuomi Logistiikan kanssa vaikuttaa riskittömimmältä toimintamallilta, koska konsepti on jo osoitettu toimivaksi, vaikka alussa haasteita olikin”, hän toteaa.

Kaupunginjohtaja toteaa, että Tuomi tulee jokatapauksessa hallinnoimaan Pirkanmaan hyvinvointialueen sote-kuljetuksia.

Myös Pekka Kareksen mukaan kuljetusten organisointi yhdestä osoitteesta on lopulta kaikkien etu.

”Sekin tulee muistaa, että kuljetusten organisointi ei ole kaupungin ydintoimintaa”, hän korostaa.

Kyseessä on viranhaltijoiden esitys. Henkilöliikenteen organisoinnin peruslinjauksista päättää sivistyslautakunta kokouksessaan 22.6. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 27.6.

Lautakunnan päätös johti perusteelliseen selvitykseen

Sastamalassa on selvitetty vaihtoehtoja henkilökuljetusten järjestämiseksi.

Selvityksen taustalla on sivistyslautakunnan viime syksynä tekemä päätös irtisanoa Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa tehdyt sopimukset, kun koulukuljetusten hallinta on mahdollista järjestää kunnan omana toimintana.

Kaupungin omaan toimintaan perustuva vaihtoehto tutkittiin Ramboll Oy:n toimesta syksyn 2021 aikana. Tässä yhteydessä selvitettiin henkilöresurssien tarve, suunnittelu- ja hallintajärjestelmien käyttöönottamisen edellytykset, kustannukset sekä oman toiminnan käynnistämisen aikataulu.

Vaihtoehtona kaupungin omalle toiminnalle on tutkittu alkuvuoden 2022 aikana yhteistyön laajentamista Tuomi Logistiikan kanssa sekä liikennöitsijävetoista toimintamallia.

Kustannuksiltaan oma joukkoliikenneyksikkö on vaihtoehdoista kallein, noin 273 000 euroa vuodessa. Liikennenöitsijävetoisen mallin hintalapuksi on arvioitu noin 200 000 euroa vuodessa ja Tuomi Logistiikka -vaihtoehdon kustannus on noin 170 000 euroa.

Päätöksenteon pohjaksi tarkoitetussa selvityksessä tuotiin esille eri toimintamallien heikkouksia, mahdollisuuksia, uhkia ja vahvuuksia.

Kaupungin omasta joukkoliikenneyksiköstä todettua:

Omaan toimintaan siirtymisen osalta suurin riski kohdistuu henkilökunnan rekrytointiin. Osaavan työvoiman saatavuus on rajallista.
Oma toiminta on vaihtoehdoista kallein järjestely henkilöstön osalta.
Tässä vaihtoehdossa liikennöinnin kustannustason arvioidaan säilyvän nykyisellään.

Liikennenöitsijävetoisesta mallista sanottua:

Mallin hyvät puolet perustuvat pitkälti oletukseen, että paikalliset toimijat voittavat tulevan tarjouskilpailun. Jos näin ei tapahtuisikaan, malli menettää vahvuutensa.
Jotta liikennöitsijävetoisesta mallista saadaan vertailukelpoinen muiden vaihtoehtojen kanssa, tulee myös siltä edellyttää sähköisten palveluiden ja kuljetusten reaaliaikaisen seurannan käyttöönottamista. Tähän ei varsinkaan kaikilla pienillä toimijoilla ole valmiuksia.

Tuomi Logistiikasta sanottua:

Vaikuttaa riskittömimmiltä toimintamallilta, koska konsepti on osoitettu toimivaksi alkuhaasteiden jälkeen.
Tuomella on kaupunkia paremmat mahdollisuudet henkilökunnan lisäämiseen.
Mahdollisuudet saada säästöjä liikennöinnin kustannuksista sekä tehokkaan kilpailutuksen että toimivan optimoinnin ja hyvinvointialuesynergian avulla.

Tietoa Sastamalan koulukuljetuksista:

▪ Koulukuljetusten piirissä on noin 900 oppilasta.
▪ Noin kaksi kolmasosaa peruskoulujen koulukuljetettavista eli noin 600–700 oppilasta tarvitsee erillisen taksi- tai linja- autokuljetuksen.
▪ Kaupungin omista koulukuljetuksista oppilasmäärällisesti Tuomi Logistiikan kautta hoidetaan nyt hieman yli puolet (eteläinen alue).
▪ Läntisellä ja pohjoisella alueella ajetaan kaupungin kilpailuttamaa liikennettä, jossa liikennöitsijä suunnittelee reitit ja aikataulut. Läntisen ja pohjoisen alueen nykyinen liikennöitsijä kevääseen 2023 asti on Vammalan Palveluliikenne Oy.
▪ Noin 250–300 oppilasta voi hyödyntää olemassa olevaa joukkoliikennettä.
▪ Perusopetuksen oppilaskuljetusten kokonaisvolyymi on vuosittain noin 2,4 miljoonaa euroa.

 • Seppo

  Ei tuo jo kerran todettu toimimattomaksi firmaksi? Paljonko ne on mahtanut herrat Malmberg ja Kares saada rahaa taas tästäkin koppuloinnista

  • Jerry

   Et ihan mitätöntä syytöstä heittänytkään. Sakot ja korvaukset olisivat mittavat, jos asianosaiset nostaisivat syytteen.

   • Seppo

    Mutta mene ihmeessä herroille ruikuttaan kuinka niistä puhutaan pahaa netissä samalla kun ne kusee Sastamalan oppilaiden elämän ja jos saataisiin se tutkinta niin tulisi varmuus siitäkin onko epäillyllä perää kun poliisi tutkisi väitteen todenperäisyyden

 • Patce

  Joukkoliikenneselvitys oli pelkkää silmälumetta, että saatiin pelattua aikaa. Syksyn suurimmat ongelmat johtuivat Tuomen säästö mallista mikä otettiin pois käytöstä kun se todettiin ammattitaidottomaksi himmeliksi. Tori tapahtuman jälkeen autot, kuskit ja reitit vakiintuivat ja homma toimi. Niin kuin se aina ennenkin on ollut. Seuraava syksy menee todennäköisesti mielistelemällä vanhempia. Sama säästömalli kummittelee takataskussa kun polttoaineiden hinnat ovat nousseet. Jossain vaiheessa se otetaan työkalupakista esille ja se kaikki otetaan pienten lasten selkänahoista. Toivon päättäjiltä rohkeaa päätöstä tehdä lapsiläheisiä ratkaisuja. Yhteyteistyö vanhempien ja Tuomen + kunnan virkamiehien välillä loistaa poissaolollaan. Useampi kunta on lopettanut yhteistyön Tuomen kanssa. Se kertoo hyvin heidän ammattitaidosta.

Kommentointi ei ole käytössä.