Päätösvalta takaisin päättäjille – ”Mahdollisista muutoksista päättävät aluevaltuusto ja -valtuutetut, eivätkä pelkästään virkamiehet tai aluehallitus”

Joonas Immonen on äärimmäisen tyytyväinen aluevaltuuston tekemästä päätöksestä.

Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto teki marraskuun lopussa merkittävän päätöksen muuttaessaan hallintosääntöä niin, että jatkossa päätökset hyvinvointialueen palveluverkosta ja sen muutoksista tekee aluevaltuusto.

Käytännössä päätös tarkoittaa sitä, että aluevaltuusto tulee päättämään palveluverkkoon tehtävistä muutoksista, esimerkiksi esityksistä toimipisteiden siirtämiseen, perustamiseen tai lakkauttamiseen liittyen.

Kimmoke aluevaltuustolakiin perustuvaan vaatimukseen lähti keskustan aluevaltuustoryhmän aloitteesta, sen taakse asettui nopeasti enemmistö aluevaltuutetuista.

Kirjausta käsiteltiin 20. marraskuuta kokoontuneessa aluehallituksessa, joka esitti sitä yksimielisesti aluevaltuustolle. Myös viime viikolla kokoontunut aluevaltuusto seisoi kirjauksen takana yksimielisesti.

Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila jätti aluehallituksen esitykseen eriävän mielipiteen.

Merkittävä edistysaskel lähipalveluiden puolustamisessa

Vaatimuksen ensimmäisenä allekirjoittajana toimi keskustan aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja, huittislainen Joonas Immonen. Hän pitää kirjausta merkittävänä edistysaskeleena lähipalveluiden puolustamissa.

”Nyt mahdollisista muutoksista päättävät aluevaltuusto ja aluevaltuutetut, eivätkä pelkästään virkamiehet tai aluehallitus”, Immonen perustelee.

Immosen mukaan aiempi hallintosäännön kirjaus olisi jättänyt aluevaltuuston vaille todellista päätösvaltaa, sillä käytännössä päätökset olisi voitu tehdä virkamiestasolla.

”Olen erittäin tyytyväinen tähän aluevaltuuston päätökseen”, Immonen toteaa.

Päättäjät tekevät päätökset

Immonen pitää tärkeänä myös sitä, että keskustan tekemä vaatimus sai taakseen kaikki aluevaltuutetut puoluekannoista riippumatta.

”Asia on merkittävä. Hallintosäännön päivitys on suurin päätös, jonka aluevaltuusto on tehnyt tänä vuonna. Tärkeyttä alleviivaa se, että nyt päätökset saavat kasvot ja kansanvalta toimii”, Immonen sanoo.

Aluevaltuutetun mukaan satakuntalaisten tärkeimpiä palveluja koskeva päätöksenteko tulee tapahtua kansan valitsemien päättäjien toimesta. Immonen toivookin hyvinvointialueen virkajohdon ymmärtävän, että päättäjät tekevät päätökset.

”Kirjaus on nyt tehty ja virkamiesten tulisi sopeuttaa toimintansa siihen, sekä ymmärtää kunnioittaa kansanvaltaa ja poliittisia päätöksentekijöitä”, Immonen painottaa.

Aluehallituksella vastuu tehdä periaatelinjaus

Hyvinvointialuejohtaja Varhila on ilmaissut huolensa, että kirjaus johtaa siihen, että mikäli kaikki palveluverkkoa koskevat päätökset ja muutokset viedään aluevaltuuston päätettäväksi, käytännön operatiivinen johtaminen muodostuu erittäin hankalaksi. Immonen ei tähän usko.

”On selvää, että tämän kirjauksen pohjalta aluevaltuusto ei mikromanageeraa operatiivisia asioita, kuten esimerkiksi Varhila on esittänyt. Hyvinvointialuejohtajan puheista puuttuu maalaisjärki”, hän sanoo.

Immosen mukaan aluehallituksen tulee nyt tehdä periaatelinjaus siitä, minkälaiset päätökset jatkossa tuodaan aluevaltuuston käsiteltäviksi.

”Vastuu päätöksen toteuttamisesta on aluehallituksella. Tulee kuitenkin muistaa, että kirjaus on tiukka ja aluehallitusta sitova, siksi myös aluehallituksella on palveluverkkopäätöksissä merkittävä rooli.”

Immonen painottaa, että viime kädessä päättäjät ovat töissä kansalla ja kansa on tuonut esiin, että valtuusto on oikea paikka suurten päätösten tekemiseen.

”Keskustan ryhmälle palvelujen puolustaminen ei ole vaalityötä, vaan vaalilupausten pitämistä ja ihmisten kuuntelua. Me emme tule hyväksymään heikennyksiä palveluihin, mikäli korvaavia ja yhtä toimivia palveluja ei ole tulossa tilalle”, hän vielä korostaa.