Vammalan seurakuntataloa suojaava merkintä voi poistua

Vammalan seurakuntatalo.

Sastamalassa Vammalan seurakuntatalon julkisivu on voimassa olevassa kaavassa suojeltu. Maanrakennuslain nojalla rakennusta ei saa purkaa.

Tilanteeseen saattaa tulla muutos.

Seurakunnan kiinteistöstrategiassa Vammalan seurakuntatalo on luokiteltu kiinteistöksi, josta luovutaan. Mittavien sisäilmaongelmien ja korjaustarpeiden vuoksi kiinteistö poistettiin syksyllä käytöstä.

Alueen asemakaavaan on mahdollista hakea muutosta kaupungilta. Asia on kirkkoneuvoston käsiteltävänä. Valmistelun mukaan asemakaavan muuttaminen ja suojelumerkintöjen poisto lisäisi kaava-alueen käyttömahdollisuuksia jatkossa.

Suojelumerkinnän poistamiseen tarvitaan kirkkovaltuuston puolto.

Esityksen mukaan kirkkoneuvosto päättäisi esittää kirkkovaltuustolle, että se puoltaa Vammalan seurakuntatalon alueen asemakaavamuutosta niin, että rakennusten käyttöä ei rajata seurakunnalliseen toimintaan ja rakennussuojelumerkintä poistetaan.