Kaupunki teettää hoitosuunnitelman: Sastamalalla taajamametsiä 200 hehtaaria

Metsä.

Sastamalan kaupungin yhdyskuntatekniikka teettää taajamametsien hoitosuunnitelman. Kaupunki omistaa taajamissa noin 200 hehtaaria metsäalueita.

Tavoitteena on puustorakenteen monipuolistaminen​, virkistyskäytön huomioiminen​ ja luonnon monimuotoisuuden lisääminen. Työn tekijäksi valittiin Tapio Palvelut Oy. Hoitosuunnitelmassa huomioidaan jatkuvapeitteisyys, haitalliset vieraslajit ja metsätuhot.

Valmistelevina töinä tehdään maastokartoituksia keväällä lumien sulamisen jälkeen.

Kaupunkilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa hoitosuunnitelmaan, kun sen luonnos tulee nähtäväksi.

Valtuuston hyväksyttäväksi lopputuotos on tarkoitus viedä syksyn aikana.