Valtuutettu Mauri Tuominen haluaa vastauksia: ”Kuka vastaa kuntalaisten hyvinvoinnista, jos palvelut loppuvat?”

Arkistokuvassa kasvatusjohtaja Pekka Kares ja valtuutettu Mauri Tuominen.

Sastamalan kaupunginvaltuutettu Mauri Tuominen (sd.) penää valtuuston kyselytunnilla vastauksia hyvinvointialueen toimintoihin liittyen.

Tuominen informoi paikallismediaa kaupungille jättämistään kysymyksistä. Tuominen pohjustaa asiaansa kuntalailla. Sen mukaan kunnan tulee edistää asukkaiden hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

”Kun sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet kunnilta hyvinvointialueiden hoidettavaksi, herää kysymys, kuka vastaa siitä, jos toiminta lopetetaan”, Tuominen kirjoittaa.

”Tiedotusvälineistä on saanut lukea, että vanhusten hoitolaitoksia laitetaan kiinni. Miten me kuntana olemme varautuneet hoitolaitosten sulkemisiin? Onko ollut neuvotteluja hyvinvointialueiden kanssa?” Tuominen kysyy.

Hän toteaa asioiden olevan vaikeita niin hoitolaitoksissa asuville, heidän omaisilleen kuin yksiköiden työntekijöillekin.

”Toinen esille noussut asia, on nuorille suunnatut palvelut. Nuoriso voi huonosti ja tarvitsee terveyspalveluja. Onko tässä asiassa käyty neuvotteluja hyvinvointialueen kanssa?” Tuominen kysyy.

Kyselytunteja on ollut Sastamalassa harvoin

Kaupungin hallintosäännön mukaan valtuutetulla on oikeus esittää kaupunginhallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä kysymyksiä kaupungin hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Kyselytunti järjestetään ennen valtuuston kokousta, jollei valtuusto toisin päätä. Kyselytunti on julkinen.

Valtuuston puheenjohtaja toimii puheenjohtajana kyselytunnilla. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai hänen määräämänsä edustaja vastaa kysymyksiin.  Vastauksen saatuaan kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi asiaan liittyvää lyhyttä lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua.

Kysymys on toimitettava kirjallisena viimeistään viisi päivää ennen valtuuston kokousta.

Seuraava valtuuston kokous on maanantaina 22.4.

Jätä kommentti