Avotulen tekeminen kielletty Pirkanmaalla, metsät ja maastot rutikuivia

Maastopalo
Maastopalon jälkiä.

Pirkanmaalla pelastuslaitos on kieltänyt kaiken avotulen tekemisen. Metsät ja maastot ovat niin kuivia, että suurpalon mahdollisuuden todennäköisyys on erittäin suuri.

Ilmatieteen laitoksen tuottama metsäpaloindeksi on kohonnut Etelä- ja Länsi-Suomessa arvoon 5,7. Maksimi on 6,0.

Avotulella tarkoitetaan nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan tai kipinöinnin kautta.

Pirkanmaan pelastuslaitos muistuttaa myös toiminnanharjoittajia velvoitteesta, jonka mukaan on ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä. Tämä koskee esimerkiksi metsässä tehtävää laikutusta, josta saattaa aiheutua kipinöintiä. Toiminnanharjoittajan on omin toimenpitein huolehdittava siitä, että metsäpalon vaaraa ei aiheuteta.

Kiellon purkamisesta pelastuslaitos ilmoittaa erikseen.