Punkalaitumen Pakarin toiminta Esperille

Esperi Care ja Onni-nimellä tunnettu Med Group aloittavat yhteistyön. Kumppanuuden tavoitteena on tuottaa kunnille kattava ja monipuolinen ratkaisu ikääntyneiden palvelupolun eri vaiheisiin.

Punkalaitumella sijaitsevan Palvelukeskus Pakarin toiminta siirtyy marraskuusta alkaen Med Groupilta Esperille. Muutos ei vaikuta asiakassopimuksiin ja henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä uudelle toimijalle.

“Paikalliset palvelut säilyvät ja ovat edelleen turvattuja tulevaisuudessa. Meillä on halu kehittää toimintaa yhteistyössä henkilökunnan, omaisten, Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen ja punkalaitumelaisten kanssa”, sanoo Esperin toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni.

Kumppanuusosapuolista Esperi keskittyy jatkossa tehostettuun palveluasumiseen ja Med Groupin Onni huolehtii ikääntyneiden kotihoidon palveluista.