Muistolan koulun tiivistyskorjaus käyntiin – osa oppilaista väistötiloihin

Muistolan koulu. Kuva: Veli-Matti Saksi.

Muistolan koulun tiivistyskorjaus alkaa maanantaina 15. huhtikuuta. Korjauksessa koulun tilat tiivistetään siten, että mahdolliset ilmavuodot seinärakenteista luokkatiloihin estetään.

Kevätlukukaudella korjataan neljä luokkatilaa, musiikkiluokka sekä pääaula. Kesän aikana korjauksessa ovat rakennuksen C-osan pienryhmien luokkatilat ja liikuntasali. Syyslukukauden aikana korjataan 2-3 luokkaa kerrallaan. Ruokalan rakenteet puolestaan tiivistetään syyslomalla.

Osa oppilaista joutuu siirtymään korjauksen tieltä väistötiloihin. Kevätlukukaudella väistötiloissa Vammalan ammattikoululla on kaksi luokkaa.

Muistolan koululla kesällä 2018 tehdyssä kuntotutkimuksessa todettiin koulun rakenteissa esiintyvän kosteusvaurioita. Lisäksi tehtiin mikrobilöydöksiä. A-Insinöörit antoi lausuntonsa korjaustoimenpiteistä tilojen turvallisen ja terveellisen käytön varmistamiseksi. Lausunnon mukaan tilojen käyttöä voidaan jatkaa tiivistyskorjauksin sekä sisäilmaolosuhteiden aktiivisella seurannalla.

Korjaustyöt tekee HHT-rakennus Oy. Rakennustyötä valvoo HS-Tec Oy ja tiivistyskorjausten laadunvarmistuksesta vastaa FCG Oy:n sisäilmayksikkö. Korjaustyöt on suunniteltu toteutettavaksi siten, ettei käytössä oleviin tiloihin pääse kantautumaan rakennuspölyä tai muita haitallisia aineita.

Remontin suunniteltu valmistumisaika on vuoden 2019 lopussa.