Sastamalassa hylättiin enemmän ääniä kuin viimeksi

Eduskuntavaaleissa Sastamalassa mitättömiä ääniä annettiin enemmän kuin viime kerralla.

Hylättyjä ääniä oli nyt yhteensä 71. Niistä 31 annettiin ennakkoon ja 40 varsinaisena vaalipäivänä. Hylättyjen äänien osuus kaikista oli 0,5 prosenttia. Lukumäärä saattaa vielä tarkentua tarkistuslaskennassa.

Viimeksi mitättömiä ääniä oli 55. Niiden osuus oli 0,4 prosenttia.

Äänestyslipussa olevaan ympyrään tulee ohjeiden mukaan merkitä vain ehdokkaan numero. Hylätyt äänet eivät välttämättä kaikki ole tarkoituksellisia protestiääniä, joita esimerkiksi Aku Ankka yleensä saa. Mitätöimiseen johtaa muun muassa epäselvä merkintä. Samoin tyhjä äänestyslippu luetaan hylätyksi. Ennakkoääni mitätöidään myös, jos joko äänestäjän tai toimitsijan allekirjoitus puuttuu lähetekirjeestä.

Kommentointi ei ole käytössä.