Sastamalan ja Punkalaitumen seurakunnat Tampereen hiippakuntaan vuonna 2020

Tyrvään kirkko.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakuntarajoihin tulee muutoksia vuoden 2020 alusta. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan hiippakunnat muodostetaan jatkossa niin, että ne vastaavat maakuntarajoja.

Jatkossa Turun arkkihiippakuntaan kuuluvat Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat, Tampereen hiippakuntaan puolestaan kuuluvat Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnat.

Näin ollen Sastamalan ja Punkalaitumen seurakunnat siirretään Turun arkkihiippakunnasta Tampereen hiippakuntaan.

Kirkolliskokous hyväksyi hallintovaliokunnan puoltaman kirkkohallituksen esityksen pitkän keskustelun ja äänestysten jälkeen. Keskustelussa ehdotettiin esityksen hylkäämistä kokonaan sekä annettiin kaksi ehdotusta, joissa poikettaisiin maakuntarajojen mukaisista hiippakuntarajoista. Ratkaisevassa äänestyksessä edustajista 77 puolsi muutoksen hyväksymistä ja vastaan äänesti 30, tyhjiä ääniä oli 1.

Muutosten jälkeen hiippakuntien koko, jäsenmäärä ja taloudelliset edellytykset ovat tasasuhtaiset. Toisiin hiippakuntiin siirrettävien seurakuntien virassa olevat papit ja lehtorit siirtyvät asianomaisiin hiippakuntiin.