Sastamalan varhaiskasvatuksesta hyvää palautetta

Lapsi, päiväkoti
Lapsi päiväkodissa. Kuvituskuva.

Sastamalan kaupungin varhaiskasvatus on tänä keväänä hakenut uusia tapoja saada palautetta ja tehdä arviointia toiminnastaan. Käytössä on ollut Arvid-arviointimenetelmä, jonka avulla huhtikuun 2019 aikana Sastamalan kaupungin kaikissa päiväkodeissa toteutettiin kysely yhtä aikaa lapsille, heidän huoltajilleen ja päiväkotien henkilöstölle.

”Aikaisemmissa kyselyissä vastausprosentit ovat jääneet valitettavan alhaiseksi, joten haluttiin kokeilla uutta. Arvid-menetelmän avulla saimme yhtä aikaa vastauksia usealta vastaajaryhmältä ja mikä parasta, jokaisessa vastaajaryhmässä vastausprosentit olivat korkeat”, vt. varhaiskasvatuksen päällikkö Jarmo Korhonen iloitsee.

Kyselyn tarkoituksena oli arvioida varhaiskasvatustoiminnan tämän hetkistä tilaa yleisellä tasolla. Palaute oli yleisesti ottaen erittäin hyvää. Lasten kyselyn kokonaistuloksen keskiarvo asteikolla 1-2 oli 1,89 (475 vastaajaa), huoltajilla 1,94 (274 vastaajaa) ja henkilöstöllä 1,87 (95 vastaajaa).

”Erityiskiitos niille työntekijöille, jotka haastattelivat tai havainnoivat kaikki oman lapsiryhmänsä lapset”, Korhonen toteaa.

Kehittämiskohteita ja kiitosta

Kuntatason vastauksissa huoltajien antaman palautteen perusteella keskeinen kehittämisen kohde on tiedottaminen lapsen päivästä. Lapset puolestaan kaipaisivat lisää mahdollisuuksia vauhdikkaaseen leikkiin ja päivälepokäytännöt eivät kaikilta osin vastaa heidän omia näkemyksiään.

Henkilöstökyselyn perusteella lasten oppimisympäristöä tulee kokonaisuudessaan kehittää. Samoin media- ja teknologiakasvatusta tulee huomioida nykyistä enemmän osana toiminnan toteuttamista.

Kuntatasolla huoltajat olivat erityisen tyytyväisiä siihen, että lasten asenne toimintaa kohtaan ja päiväkotien ilmapiiri ovat kunnossa. Lapset puolestaan ovat tyytyväisiä siihen, että he saavat valita omat leikkinsä ja heillä on kavereita. Apua on myös saatavilla tarvittaessa sekä muilta lapsilta että päiväkodin aikuisilta.

Henkilöstön mukaan päivittäiset kohtaamiset huoltajien kanssa sujuvat hyvin ja lapset ovat tyytyväisiä toimintaan.

”Kyselyn tuloksia on tarkasteltu päiväkodin johtajien kanssa ja tällä hetkellä palautteisiin on päästy paneutumaan yksiköittäin vieläkin tarkemmin. Tämän pohjalta teemme yhdessä johtopäätöksiä, mitä osa-aluetta yksiköissä lähdetään erityisesti edistämään”, Korhonen valottaa sitä, miten saatua palautetta ja tietoa käytetään jatkossa hyväksi.