Nurmisen terveiset eduskunnasta: “Jokaisen osaamista tarvitaan” 

Ilmari Nurminen. Kuva: Konsta Leppänen.

Työllisyysasteen nostaminen on meidän kaikkien kansanedustajien yhteinen tavoite. Ihmiset myös haluavat tehdä töitä. Keinoja valmistelemme parhaillaan.

Isossa mittakaavassa tarvitsemme sosiaaliturvan uudistamisen: kaikki työn tekeminen olisi kannattavaa, ilman turhaa byrokratiaa – näin ehkäistäisiin myös köyhyyttä. Tutkimustiedon valossa perhevapaita on myös uudistettava, jotta vahvistamme naisten työmarkkina-asemaa.

Mitä ne muut keinot ovat? Viime viikon lopulla julkaistiin laaja raportti, jonka mukaan aktiivimallin työllisyysvaikutuksia ei pystytä osoittamaan. Tämä varmisti sen, että ihmisiä usein epäoikeudenmukaisesti kohdellut aktiivimalli jää historiaan. Hallituksen esitys aktiivimallin purkamiseksi annetaan eduskunnalle tässä kuussa. Leikkuri loppuisi vuodenvaihteessa.

Aktiivimalli sisälsi runsaasti ongelmia ja leikkasi monilta työttömyysturvaa. Erityisesti vanhemmat työttömät kärsivät mallista, sillä yli 55-vuotiaista työttömistä päiväraha pieneni noin puolella. Tällaista ei voida jatkaa. Sen sijaan on kiinnitettävä huomiota siihen, miten yli 55-vuotiaiden työllisyysastetta voitaisiin nostaa. Tässä ikäryhmässä on paljon osaamista, tietoa ja taitoa, jotka on tärkeä saada työelämän käyttöön.

Valmistelussa on työttömien palveluiden uudistus, jossa kuntien roolia vahvistetaan. Hyvää on, että henkilökohtaista ja laaja-alaista tukea vahvistetaan. Kritiikkiä on satanut oikeutetusti kuntouttavan työtoiminnan käytöstä. Valmistelemme ministeriössä parhaillaan kuntouttavalle työtoiminnalle reilumpia ja selkeämpiä perusteita lain tasolla.

Palkkatuen käyttöä pyritään lisäämään tekemällä sen käytöstä houkuttelevampaa. Tuen ehtoja yksinkertaistamalla ja sen maksamista nopeuttamalla käyttöä saadaan toivottavasti lisättyä – niin järjestöpuolella kuin pienissä yrityksissä.

Olen iloinen siitä, että hallitus ottaa osatyökykyisten tilanteen vakavasti. Meillä ei ole varaa jättää kenenkään työpanosta hyödyntämättä. Työllisyysasteen nostossa on keskityttävä uudella tavalla työkykyyn, työterveyteen ja -hyvinvointiin.

Yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa ja muuttuva työelämä edellyttää sitä. Ammatilliseen koulutukseen ollaan panostamassa nyt merkittävästi ja uskon, että tälläkin tulee olemaan osansa työllisyysasteen nostamisessa. Tämän johdosta SASKY lisäsi opetukseen käytettäviä resursseja ensi vuodelle puoli miljoonaa.

Työllisyyden kasvattaminen on tärkeä yhteinen tavoite, jossa tarvitaan yhteistyötä ja monipuolisia keinoja. Tärkeää kuitenkin on, että keinot ovat inhimillisiä ja oikeudenmukaisia.