Uimahalliäänestyksestä tulisi tiukka: ainakin keskustassa ja kokoomuksessa mielipiteet jakautuvat

Kuvituskuva Alueviestin arkistosta.

Viime viikolla selvisi, että Opetus- ja kulttuuriministeriöltä irtoaisi Sastamalan uudelle uimahallille maksimimäärä valtionavustusta eli 800 000 euroa. Hallihanke sisältyy ministeriön vahvistamaan liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosille 2020-2023. Rahoitus on merkitty suunnitelmaan vuodelle 2021.

Uimallin rakentamisen on arvioitu maksavan noin 10 miljoonaa euroa. Sport Venuen laatiman selvityksen mukaan hallin kävijämäärä olisi noin 100 000 kävijää vuodessa. Uuden hallin kokonaiskulut olisivat noin miljoona euroa vuodessa.

Kysyimme Sastamalan kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajilta, mitä ajatuksia ministeriön tukipäätös herättää. Uskovatko he, että Sastamalaan rakennetaan lähivuosina uimahalli?

Keskustan Erkki Välimäki kehotti laittamaan vielä jäitä hattuun.

”Kuntatalouden puolella on useampia kysymysmerkkejä. Palveluverkkoselvitys ei ole vielä valmis, eikä ensi vuoden verokertymää tiedetä. Tiedossa voi olla isompi rakennemuutos. Pitää muistaa, ettei tässä ole kyse vain hallin rakentamisesta, on huomioitava ylläpitokulutkin.”

Välimäen mukaan keskustan valtuutetuilla ei ole selkeää kantaa asiaan.

”Odotellaan lisätietoa ennen kuin keskustellaan. Ryhmäpäätöstä uimahallista tuskin tulee, sillä se jakaa mielipiteitä.”

“Asian lykkääntyminen turhauttaa”

Erinäisistä syistä johtuen valtuuston päätös uimahallin rakentamisesta on siirtynyt niinkin pitkälle kuin huhtikuulle. Sdp:n Jarkko Mäkipäätä asian lykkääntyminen turhauttaa.

”Toivon todella, että myönteinen hallipäätös syntyy tällä valtuustokaudella. Teimme myönteisen ryhmäpäätöksen asiasta jo aikaa sitten, ja se päätös pitää.”

Mäkipää kummastelee, miten kaupungin keskustan kehittämissuunnitelmia ja kaavoitusta on viety eteenpäin ilman uimahallipäätöstä.

”Eikö tässä pitäisi ensin tehdä se päätös ja sitten vasta kaava. Käsittääkseni uimahallin paikkakin lyödään lukkoon valtuuston päätöksellä.”

Mäkipää toteaa, ettei hänellä henkilökohtaisesti tosin ole uimahallin sijainnilla väliä, kunhan se rakennetaan kilometrin säteellä Vammalan torista.

“On päätöksenteon aika”

Kokoomuksen Arto Satonen pitää ministeriön myöntämää tukea merkittävänä asiana.

”Valtionosuus on ehdollisesti myönnetty vuodelle 2021, joten Sastamalan kaupunginvaltuuston tulee tämän kevään aikana tehdä päätös uimahallin rakentamisesta tai rakentamatta jättämisestä. Enää asiaa ei voi siirtää, nyt on päätöksenteon aika”, hän korostaa.

Satonen kertaa, ettei kokoomuksen valtuustoryhmällä ei ole asiassa yhtenäistä kantaa, vaan valtuutetut muodostavat kantansa itsenäisesti.

”Minä olen hallin rakentamisen kannalla. Liikuntapaikkana se on tärkeä kuntalaisille, ja uimahalli on myös keskeinen osa keskustan kehittämissuunnitelmaa ja kaupallisten palveluiden turvaamista keskustassa. Tämä siis omana mielipiteenäni, puolueen sisällä mielipiteet jakautuvat.”

Kristillisdemokraattien Jukka-Pekka Selin toteaa, ettei valtuustoryhmässä ole vielä käsitelty asiaa.
”Seuraamme tilanteen kehittymistä.”

“Pororantaa ei saa rakentaa täyteen”

Vasemmistoliiton Pirkko Niemi on uimahallin kannalla, samoin puolueen valtuustoryhmä.

”Tukipäätös on hyvä juttu. Kaupungin huono taloudellinen tilanne ja sivistyspuolen palveluverkkoselvitys vaikuttavat siihen, mitkä investoinnit ovat ykkösiä. Mutta uimahalli toisi terveysvaikutuksia koko väestölle.”

Niemi kertoo olevansa kriittinen uimahallin todennäköiseen sijoituspaikkaan eli Pororantaan. Hänestä aluetta ei saisi rakentaa liian täyteen.

“Lisää elinvoimaa kaupunkiin”

Vannoutuneisiin uimahallin puolestapuhujiin lukeutuu myös Perussuomalaisten Maire Villo. Hän toteaa puhuvansa koko kolmen hengen valtuustoryhmän suulla, kun korostaa uimahallin kansanterveyttä sekä kaupungin elinvoimaa lisäävää vaikutusta.

”Suomessa on kaksisataa kuntaa, joissa on uimahalli. Kyllä Sastamala kuuluisi siihen joukkoon.”

Vaikka taloudellinen tilanne on haastava, näkee Villo paikkakunnan elinkeinoelämässä valonpilkahduksia.

”Minä uskon, että Yrityspuisto Sykkeestä tulee tosi hyvä kokonaisuus. Tarvitsemme tänne lisää yrityksiä ja työpaikkoja. Kyllä ne uimahallin kulutkin sitten hoituvat.”

“Sastamalaan rakennetaan lähivuosina uimahalli”

Sastamalan Vihreä valtuustoryhmä uskoo, että Sastamalaan rakennetaan lähivuosina uusi uimahalli. Ryhmän puheenjohtaja Eveliina Asikainen korostaa uimahallin olevan tärkeä veto- ja pitovoimaa edistävä sekä terveyttä ylläpitävä palvelu.

”Päätös on myös tärkeä Sastamalan strategian toteuttamiselle. Haluammehan olla muuttovoittoinen ja mahdollisuuksien mukaan väkiluvultaan kasvava kaupunki”, Asikainen huomauttaa.

Huhtikuussa se selviää?

Kyselyn perusteella Sastamalassa demarit, perussuomalaiset, vasemmistoliitto ja vihreät ovat edelleen hallin kannalla. Heillä on yhteensä 19 valtuutettua. Keskustassa ja kokoomuksessa halli jakaa mielipiteitä. Kristillisten kannoista on epäselvyyttä. Näillä kolmella puolueella on yhteensä 24 valtuutettua. Huhtikuisesta uimahalliäänestyksestä voi ennakoida tiukkaa.