Henkilökohtaisen avun yksikkö aloitti vuoden alussa – Sastamalastakin tehtäviä Tampereelle

Kuvituskuva: Pixabay.

Tampereelle on perustettu kaikkia Pirkanmaan kuntia palveleva henkilökohtaisen avun yksikkö. Sinne keskitetään kunnista – myös Sastamalasta – henkilökohtaisen avun lakisääteisiä tehtäviä.

Yksikön toiminta käynnistyy vaiheittain. Tammikuusta 2020 alkaen yksikkö hoitaa henkilökohtaisen avustajan työnantajamallilla palkkaavan asiakkaan puolesta avustajan palkanmaksun sekä muut työnantajalle kuuluvat lakisääteiset velvoitteet.

Vuoden 2021 alusta alkaen yksiköstä saa apua ja neuvontaa myös henkilökohtaisen avun hankkimiseen ostopalveluna tai palvelusetelillä.

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaista, toisen ihmisen antamaa välttämätöntä apua niissä tavanomaisen elämän asioissa, joita henkilö ei pysty tekemään itse vamman tai sairauden vuoksi.

”Uskon, että tällaiselle yksikölle on tilausta kunnissa, koska se mahdollistaa asiakkaalle yhdenvertaisemman ja tasalaatuisemman palvelun ja vapauttaa kunnan työntekijöiden resurssia muuhun”, kertoo Sotesin palvelusihteeri Kirsti Kulju.

Päätöksenteko jää omaan kuntaan

Henkilökohtaista apua haetaan jatkossakin kotikunnan vammaispalvelutoimistosta ja oman kunnan omatyöntekijät toimivat edelleen lähityöntekijöitä, jotka vastaavat asiakkaan palvelukokonaisuudesta.

Sastamalan kaupungin vammaispalvelupäällikkö Susanna Lehtonen, mikä sastamalalaisen asiakkaan eli avustettavan kannalta sitten muuttuu?

”Palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko jää kuntaan ja omalle sosiaalityöntekijälle kaikissa tilanteissa. Muutos on siinä, että tuntilistat toimitetaan eri osoitteeseen ja niissä sähköinen toimitustapa painottuu.

Keskuksen myötä mahdollistuu työnantajien entistä parempi tukeminen ja ohjaaminen osaamisen keskittyessä.

Tulevaisuudessa keskus toimii myös työnantajien tukena rekrytoinnissa ja järjestää työnantajana toimimiseen työnohjauksellisia pomoiltoja”, Lehtonen vastaa.

Mikä sastamalalaisen avustajan näkökulmasta muuttuu?

”Periaatteessa ei mitenkään, koska työnantaja on edelleen asiakas. Palkanmaksuun ja muuhun ohjaukseen liittyvät kysymykset jatkossa keskukselle.
Keskuksen toimiessa on tarkoitus tulevaisuudessa mahdollisesti järjestää avustajille vertaistukityyppistä koulutusta sekä ohjausta ja neuvontaa.”

Lehtosen mukaan työehtoihin ei vanhoilla avustajilla tule muutoksia.

Muutoksia:
1) Lomaraha korvataan jatkossa vain Heta-liittoon kuuluvien työn­an­ta­jien kohdalla. Aiemmin korvattu kaikille, joilla yli vuoden kes­tä­nyt työsuhde. Lomaraha ei ole lakisääteinen vuosilomalain edel­lyt­tä­mä korvus.
2) Palkanmaksupäiviä on keskuksen toiminnan aloittaessa kaksi en­ti­sen yhden palkanmaksupäivän lisäksi.
3) Työnantajan mahdollisuus syöttää avustajan työtunnit itse jär­jes­tel­mään mahdollistuu.
4) Tilapäinen hoitovapaa korvataan jatkossa palkallisena (3 päivää) vain Heta-liittoon kuuluvien työnantajien kohdalla. Muille ei lap­sen sairastuessa korvata vapaata palkallisena, mutta annetaan lain mukainen mahdollisuus neljän päivän vapaaseen. Aiemmin kor­vat­tu ensimmäinen päivä palkallisena.
5) Muutos tuntilistojen toimitusosoitteeseen, sekä lomakorvausten ja pitämättömien lomien maksupäiviin.