Kysely kiinnosti eniten Kiikassa – “Osa ymmärtää, osa sanoo: pitäkää tunkkinne”, Kares kiteyttää

Esimerkkinä kuntalaisten aktiivisuudesta Pekka Kares mainitsee kiikkalaisten vetoomukset Kiikan koulun säilymisen puolesta. Lähestulkoon kaikki kiikkalaiset toimijat, lasten vanhemmista urheiluseuroihin ja eri yhdistyksiin ovat ottaneet kantaa Kiikan koulun puolesta.

Sastamalan kaupungin palveluverkkoselvitys puhuttaa ja kiinnostaa – mutta ei niin kovin suurta joukkoa kuin voisi olettaa.

Kaupungin kuntalaiskyselyyn vastasi 485 ihmistä. Heistä Kiikan alueella asuu 20 prosenttia. Toiseksi eniten vastaajia asuu keskustan alueella, 17 prosenttia. Keikyäläisiä vastaajista oli 16 prosenttia ja Häijään alueella asuvia 14 prosenttia.

Vähiten intoa kyselyyn vastaamiseen ilmeni Stormin ja Suodenniemen suunnalla. Näillä alueilla ilmoitti asuvansa prosentti vastanneista.

Kuntalaiskyselyssä kartoitettiin eri puolilla Sastamalaa asuvien näkemyksiä palveluverkon kehittämiseen. Pohjoiselta alueelta kysyttiin uuden koulun paikkaa. Uotsola vai Tiisala?

Tähän kysymykseen vastauksia tuli 337. Vastaajista niukka enemmistö, 179, kannatti uuden koulun rakentamista Tiisalaan nykyisen Uotsolassa sijaitsevan yhtenäiskoulun remontoinnin ja laajentamisen sijaan.

Uotsolassa asuvien vastaajien enemmistö, 77 prosenttia, kannatti koulun pitämistä nykyisessä paikassa. Valmiiden koulurakennusten hyödyntämistä pidettiin järkevänä ja se nähtiin edullisempana vaihtoehtona kuin uuden koulun rakentaminen.

Kasvatusjohtaja Pekka Kareksen mukaan vanhan remontoimisen ja uuden rakentamisen kustannusarvioissa ei kuitenkaan ole kovin suurta eroa.

Häijään alueella asuvista vastaajista 94 prosenttia kannattaa uuden koulun rakentamista Tiisalaan. Tämä vaihtoehto nähdään vahvana pito- ja vetovoimatekijänä.

Pohjoisen alueen asukkaiden vastauksissa myös Karkun kirjaston säilyttämisen tärkeys nousi vahvasti esille.

Koulun paikka sillan pohjoispuolella?

Keskustan alueen palveluverkkoa koskeva kysymys kuului: tulisiko alueella olla yhtenäiskoulun lisäksi kaksi vai kolme alakoulua? Eli vaihtoehto 1. : yhtenäiskoulu + Stormin ja Vareliuksen alakoulut. Vaihtoehto 2: yläkoulu + Muistolan, Stormin ja Vareliuksen alakoulut.

Kysymykseen vastanneita oli 318. Vastaajista 201 eli 63,2 prosenttia oli kolmen alakoulun mallin kannalla. Lyhyemmät koulumatkat ja nykyisen Muistolan koulun läheisyydessä olevat monipuoliset liikuntamahdollisuudet koetaan tärkeäksi säilyttää jatkossakin.

Sama painottui myös keskustan alueella asuvien, 80 vastaajan, näkemyksissä.

Tyrväänkylän ja Marttilan kouluja ei kysymyksen asettelussa oltu edes huomioitu, mistä voinee vetää johtopäätöksen, että vuoteen 2030 luotaavissa suunnitelmissa niiden päälle on jo vedetty ruksit.

Kiikka, Keikyä, Kiikoinen

Läntistä aluetta koskien kysyttiin, pitäisikö alueella olla Lännen palvelukeskus + Kiikoisten koulu (vaihtoehto 1) vai kolme palvelukeskusta: Kiikka, Keikyä ja Kiikoinen (vaihtoehto 2).

342 vastaajasta 227 eli 66,37 prosenttia oli jälkimmäisen vaihtoehdon kannalla.

Kiikkalaisista vastaajista 97 prosenttia kannatti niin ikään palvelukeskuksen paikkaa Kiikkaan, Keikyään ja Kiikoisiin. Keikyäläisistä vastaajista selvä enemmistö oli myös tällä kannalla.

Kahdesta vaihtoehdosta selvästi suositumpaa – eli kolmea palvelukeskusta – perusteltiin Kiikan ja Keikyän elinvoiman säilyttämisellä. Alakouluikäisten lasten kuljetusrumbaa kritisoitiin, ja huolena oli pienten lasten koulupäivien venyminen kuljetusten vuoksi.

“Pitäkää tunkkinne”

Kasvatusjohtaja Kareksen mukaan kuntalaisilta on tullut kaksijakoista palautetta.

”Toiset ovat tyytyväisiä perusteelliseen valmisteluun ja suunnitteluun ja kertovat ymmärtävänsä, miksi palveluverkkoa on pakko tarkastella ja uudistaa. Toisen porukan viestin voisi tiivistää näin: Pitäkää tunkkinne, lähdemme täältä heti, kun saamme talon myytyä.”