Kokemäen seurakunnan tulehtuneessa tilanteessa kolme kipupistettä

Seurakunnan kriisin perkaaminen jatkuu Kokemäellä. Tukea antaa konsultti.

Seurakunnan johdon ja luottamushenkilöiden yhteistyön haasteita on selvittänyt Ari Hukari. Hän jatkaa seurakunnan tukena konsulttina.

Selvityksessä tunnistettiin kolme kipupistettä. Ensimmäinen koskee ristiriitoja ja näkemyseroja kiinteistöistä. Toinen liittyy negatiiviseen julkiseen keskusteluun ja repivään mielipidekirjoitteluun. Kolmantena nousivat esiin hallinnon ja päätöksenteon prosessit sekä kokoustyöskentely.

Seurakunnan vastuunkantajilla on halua korjata aiheutunut tilanne. Kriisiin osallistuneet ovat ilmaisseet tahtonsa löytää sovinnollinen tie eteenpäin.

Tilanteen ratkominen jatkuu konsultin kanssa. Luvassa on esimerkiksi työpajoja, joissa muun muassa selkiytetään viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyötä.