Yleisöltä: Sastamalan kerrostalojen purkupäätöstä pitäisi siirtää – “Asukkaiden joukkoirtisanominen näissä oloissa ei ole perusteltua”

Kuvituskuva Pixabay.

Sastamalan kaupungin omistamien vuokratalojen purun johdosta asukkaat irtisanotaan asunnoistaan. Kirjeellä asukkaille on annettu tiedoksi että 6.4.2020 purkupäätös astuu voimaan kun se on käsitelty konsernijaostossa. Tämän jälkeen lähtisi vuokrasuhteiden irtisanominen käyntiin. Kimmokkeen tälle purulle antoi valtion tuki. ARA voi myöntää jopa 90% tukea purkukustannuksista.

Purkutalojen joukossa on Harju Pehulassa. Rakennettu 1984 eli 36 vuotta vanha ja arava-aikaa vielä jäljellä. Kunnossapidon laiminlyönnin johdosta korjausvelka on kasvanut. 

Purun perusteluissa on mainittu vesivahinko. Pari vuotta sitten oli vesivuoto. Riittämätön tyhjien huoneistojen tarkkailu johti siihen että pieni vesivuoto sai jatkua pitkään. Tämä aiheutti vesivahingon kahteen huoneistoon. Vuodon aiheuttamat kosteudet on kuivattu. Huoneistoja ei ole kunnostettu vaan jätetty tilat korjaamatta.

Harju on tuottanut hyvin kaupungille. Asukkaita on ollut riittävästi. Rahat vuokrista on valunut  muualle eikä kunnossapitoon. Asukkaat ovat vähentyneet viime vuosina johtuen osittain siitä että häiriköinteihin ei ole puututtu riittävän tehokkaasti. Tällä hetkellä asuntoja on käytössä 57% kapasiteetista. Kaikissa rapuissa on asukkaita, toisin kun toisessa paikallislehdessä oli mainittu.

Elämme poikkeuslain aikaa. Asukkaiden joukkoirtisanominen näissä oloissa ei ole perusteltua. Ihmisten liikkumista ja kontakteja pyritään rajoittamaan. Tämä tilanne saattaa jatkua pidempään. Purkupäätöstä ja irtisanomisia tulisi siirtää vuodella. ARA:n rahoille löytyy muualta Suomesta tyhjiäkin kerrostaloja riittävästi.

Peter