Tuulivoima-alueesta voi antaa vinkin

Pirkanmaan liitto etsii parhaillaan tuulivoimatuotantoon soveltuvia laajempia aluekokonaisuuksia, joilla yhteensovittamisen tarve tuulivoimapuiston ja alueen muun käytön välillä on vähäinen. Selvitys liittyy Pirkanmaan maakuntakaavan taustatyöhön, ja sen perusteella maakuntakaavaan voidaan osoittaa tuulivoimatuotannolle soveltuvia alueita.
Tällä hetkellä kartoitetaan paikkatietojen avulla asutuksesta vapaita alueita sekä sellaisia alueita, jotka eivät sovellu muista syistä, esimerkiksi luonto- ja maisema-arvojen takia, tuulivoimaloiden sijoittamiseen. Ilmatieteen laitoksen Tuuliatlas-aineiston avulla on mahdollista tarkastella tuulisuuden perusteella potentiaalisimpia alueita.
Mahdollisuus kansalaiskeskustelulle avautuu lähiaikoina Pirkanmaan liiton sivuilla, sillä kuka tahansa voi toukokuun aikana karttasivuston kautta ehdottaa tuulivoimalle soveltuvia alueita sekä jättää muuta palautetta. Kevätkauden aikana käydään keskustelut tuulivoiman tuotantoon soveltuvista alueista myös kuntien ja sidosryhmien edustajien kanssa.
Palautteen perusteella karsitaan alueita ja jäljelle jäävien alueiden soveltuvuutta tarkastellaan muun muassa siinä, millainen tekninen toteutettavuus alueella on. Syksyllä seutukunnissa järjestetään yleisötilaisuuksia sekä toteutetaan maakunnallinen tuulivoimaseminaari, jossa esitellään selvitysluonnos. Selvitys valmistuu vuoden loppuun mennessä.