Säästökeinoja pohditaan Punkalaitumella

Punkalaitumen kunnanhallitus käsitteli talouden tasapainotusohjelmaa. Säästökeinoja pohditaan talousarviovalmistelun yhteydessä.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy talouden tasapainotuksen säästötavoitteeksi 966 000 euroa. Lisäksi toimielimet ja johtoryhmä velvoitetaan valmistelemaan ja esittelemään talousarvion yhteydessä muutokset ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman pohjalta.

Esitys syntyi muutetun päätösesityksen mukaisesti. Alkujaan valtuustolle oli määrä esittää, että laadittu talouden tasapainotusohjelma hyväksytään.

Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa ensi maanantaina.