Sastamalalle moitteita päätöksistä tiedottamisesta

Tarkastuslautakunta nosti Sastamalassa arviointikertomuksessaan yhtenä seikkana esiin kaupungin päätöksistä tiedottamisen.

Huomiota on kiinnitetty siihen, että pöytäkirjojen liitteiden julkaiseminen ei ole ollut yhdenmukaista. Tarkastuslautakunta on arvioinut, että kaupunkilaisten oikeus tiedonsaantiin ja hallinnon avoimuus ovat osin vaarantuneet.

Asiasta on myös muistutettu toimielimiä. Kuitenkaan avoimuus ei ole tarkastuslautakunnan mukaan vielä täysin toteutunut.

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kiinnittämään huomiota siihen, että esittelytekstit kertovat selkeästi esiteltävän asian ja päätösvaihtoehdot. Liitteet tulee julkaista aina, kun siihen ei ole salassapitolainsäädännöstä johtuvia esteitä. “Mikäli liitteitä ei julkaista, tulisi salassapidon perustelu esittää pöytäkirjassa”, tarkastuslautakunta toteaa.

“Päätöksenteon pitäisi olla sellaista, että asukkaiden on mahdollista sitä seurata”, sanoi tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Eveliina Asikainen (vihr).

  • avatar Uhri Urjalasta

    Pirkanmaalla on paljon kuntien ja kaupunkien virkamiehiä ja päättäjiä jotka saisi laittaa muutamaksi vuodeksi telkien taakse .

  • avatar Nimetön

    No voisi myös talk kiinnittää huomiota, kun virkamiehet, eivät vastaa jätettyihin soittopyyntöihin ja eivät vastaa sähköpostiviesteihin, joilla kuntalaiset myös 2010 luvulla voivat lähestyä ! “jokaisella on oikeus, saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa…”

Kommentointi ei ole käytössä.