Saskyn yt-neuvottelut päätökseen – Ei henkilöstövähennyksiä

Keväällä Saskyssa alkaneet yt-neuvottelut ammatillisten opettajien vuosityöaikaan siirtymisen johdosta on saatu päätökseen yksimielisinä. Osa-aikaistamisia tai henkilöstövähennyksiä ei ole luvassa.

Koulutuskuntayhtymässä ammatilliset opettajat siirtyvät vuosityöaikaan elokuun alussa. Työaikaa ei jaotella perinteiseen tapaan oppitunneiksi ja muuksi työksi, vaan siihen lasketaan oppitunnit, niiden valmistelut ja kaikki muut työtehtävät.

Tuntimääriin vaikuttavien opiskelijamäärien kehitys näyttää tällä hetkellä lupaavalta.

Yt-neuvotteluiden piirissä oli 245 ammatillista opettajaa.

Opinto-ohjaajat siirtyvät vuosityöaikaan seuraavan lukuvuoden jälkeen.